The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
24/06/2016 - Lượt xem: 1711
Luật Phổ biến giáo dục pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013, đây được xác định là khâu đầu tiên trong quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng. Sau khi Luật Phổ biến giáo dục p háp luật có hiệu lực, ngày 27/2/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 569/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiệm vụ, nội dung, hình thức và giải pháp cụ thể.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức được 139.932 đợt tuyên truyền với khoảng 4.791.429 lượt người tham dự. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới về nội dung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, như: Tổ chức các đợt cao điểm phổ biến theo chuyên đề, tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật, tọa đàm pháp luật, xây dựng chuyên mục, tin bài về phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí, qua hệ thống áp phích, tờ rơi, đăng tải bài trên cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử...

Các ngành, các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền, như: Tổ chức tư vấn pháp luật tại cơ sở, thi kiến thức pháp luật, phổ biến pháp luật theo hình thức sân khấu, thông qua trợ giúp pháp lý... Trong đó, phổ biến pháp luật trực tiếp được 139.932 cuộc với 4.791.429 lượt người tham gia; thi tìm hiểu pháp luật được 745 cuộc với 536.373 lượt người tham gia; tổ chức 946 hội nghị, tọa đàm, chuyên đề pháp luật với 23.799 lượt người tham dự; 554 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, giải đáp pháp luật, phổ biến pháp luật với 27.298 lượt người tham dự... Qua đó đã hòa giải, tháo gỡ và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Biên soạn và phát hành miễn phí được 1.095.321 liệu tuyên truyền các loại (trong đó có 1.044.737 tài liệu tiếng Việt, 46.642 tài liệu tiếng dân tộc thiểu số và 3.942 tài liệu khác). Phát sóng 23.945 bản tin, bài, phóng sự, chuyên mục trên sóng truyền thanh cấp xã; đăng tải 39.290 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, tạo sự hưởng ứng rộng khắp trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Đã tổ chức 3 đợt cao điểm Ngày Pháp luật, 1.270 cuộc tuyên truyền với hơn 92.300 lượt người tham dự.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trong các cơ sở giáo dục được thực hiện thông qua việc giảng dạy các môn giáo dục công dân, tổ chức nhiều hoạt động như tạo diễn đàn, liên hoan các đội tuyên truyền xung kích như” “khi tôi 18”, “Nói không với bạo lực học đường”...; tổ chức 6.955 buổi tuyên truyền cho 1.064.817 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn tỉnh tham gia, qua đó, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em tự hoàn thiện mình trong cuộc sống.

Công tác tổ chức, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được quan tâm, chú trọng và thực hiện thường xuyên. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 71 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 399 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.963 tuyên truyền viên pháp luật. Công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật toàn tỉnh có 388 người, trong đó 03 công chức cấp tỉnh, 71 công chức cấp huyện và 314 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. Bên cạnh đó, đã thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và 17/17 Hội đồng huyện, thị xã, thành phố; 100% hội đồng được rà soát, kiện toàn theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đã tư vấn ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn giải pháp triển khai nhiệm vụ và hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc, đó là: Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, dẫn đến hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật có nơi, có lúc triển khai còn dàn trải, chưa liền mạch, thiếu trọng tâm, chưa có chiều sâu. Chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa đồng đều, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, thuyết phục còn hạn chế; hình thức, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật chưa có nhiều cải tiến, số lượng tài liệu cấp phát còn ít, chưa phù hợp...

Từ những kết quả nêu trên, có thể nói, công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, từng bước đi vào cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoa Mai

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG