The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Quý I/2016: Thanh tra phát hiện 4 vụ việc với số tiền tham nhũng 3,1 tỷ đồng
26/03/2016 - Lượt xem: 1288
Sáng nay (26/3), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết thông tin trên, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2016.

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Phó Tổng Thanh tra  Ngô Văn Khánh cho biết, Trong quý I/2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính, 33.427 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỉ đồng và 1.973,5 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 731,5 tỉ đồng và 335,6 ha đất; xuất toán khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619,9 tỉ đồng và 1.637,9 ha đất; ban hành hơn 60,6 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 642 tỷ đồng.

Ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 56 tập thể, 34 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ việc, 5 đối tượng.

Phó Tổng Thanh tra  Ngô Văn Khánh thông tin tại Phiên họp Chính phủ tháng 3. (Ảnh: TH). 

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành thanh tra tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kết 10 năm Luật Phòng chống tham nhũng; kiểm tra, triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ngành thanh tra đã phát hiện 4 vụ việc, 6 đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 24 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng thể chế cũng được triển khai thực hiện hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp kéo dài đã giải quyết được 97,4% các vụ việc theo kế hoạch 1130 và đang tiếp tục triển khai kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ.

Trong quý II/2016, các nhiệm vụ trọng tâm được Thanh tra Chính phủ xác định là: Tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2016; chú trọng thanh tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm và khi được giao.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016; tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức kết luận thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Cùng với đó, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Hoàn thiện Đề án minh bạch tài sản thu nhập; triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp…

Triển khai Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG