30/08/2021 - Lượt xem: 1798
Thời gian qua, đội ngũ luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh ngày càng được mở rộng và phát triển. Chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư ngày càng được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu tranh tụng trong công tác cải cách tư pháp và nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân.

Nhận thức về vai trò vị thế của luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trong xã hội được nâng lên; các quan hệ, giao dịch có sự tham gia của luật sư để tư vấn, trợ giúp về pháp lý ngày càng nhiều, đặc biệt là luật sư tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đương sự tại các phiên tòa chất lượng ngày càng tăng, tác động nhất định đến hoạt động xét xử, tính dân chủ và sự nghiêm minh của pháp luật.

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách tư pháp

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”; Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Chỉ thị 33-CT/TW và Kết luận 69-KL/TW về công tác phát triển đội ngũ luật sư. Các cấp ủy, cơ quan chức năng kịp thời xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Một văn phòng luật sư thuộc Đoàn Luật sự tỉnh Gia Lai.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 54 luật sư đang hành nghề tại 16 tổ chức hành nghề luật sư và 07 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, trong đó, có 48 luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh và 06 luật sư là thành viên của đoàn luật sư các tỉnh khác (tăng 06 luật sư, 01 tổ chức hành nghề luật sư và 01 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư so với cùng kỳ năm 2020). Đội ngũ luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh ngày càng phát triển về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Số lượng vụ việc, chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư ngày càng được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu tranh tụng trong công tác cải cách tư pháp và nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân. Quá trình hoạt động của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày càng được người dân tin tưởng, ủng hộ.

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Tiến hành tổng kết Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”. Chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, công khai, đúng quy định của pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư.

Thực hiện tốt việc niêm yết công khai mức thù lao tư vấn pháp luật; chấp hành các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, cung cấp thông tin về danh sách luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh lên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ làm việc.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề của luật sư để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý đối với các tổ chức hành nghề luật sư không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật.

Nhìn chung, các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện tốt các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức và hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề đã đăng ký. Thực hiện thẩm tra, xác minh và có văn bản đề nghị cho 02 trường hợp; cấp mới và cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư 04 trường hợp; cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 03 trường hợp.

Phát huy tốt vai trò tự quản, tự quản lý, điều hành hoạt động của luật sư

Cũng trong thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò tự quản, tự quản lý, điều hành hoạt động của luật sư theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp (thông qua việc ký kết quy chế phối hợp), các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan liên quan khác để thực hiện việc quản lý hoạt động luật sư đạt hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền hành nghề của luật sư được Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh trực tiếp đảm nhiệm, trao đổi với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền hành nghề của luật sư theo quy định. Tích cực tham gia công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật.

Cùng với việc giám sát hoạt động của luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo phát sinh trong hoạt động nghề luật sư; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động tại các tổ chức hành nghề luật sư để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý các sai phạm xảy ra trong hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; đến nay, chưa phát hiện luật sư nào sai phạm đến mức bị xử lý kỷ luật.

Nhìn chung, đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư về cơ bản có bước phát triển mới, từng bước được củng cố, kiện toàn, nhiều tổ chức luật sư được thành lập mới và đi vào hoạt động ổn định, có chất lượng, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức luật sư và luật sư được tăng cường đáp ứng tình hình thực tế cuộc sống.

Hữu Minh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG