The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
06/07/2018 - Lượt xem: 1139
Phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng; nội dung tuyên truyền đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tuyên giáo các cấp; hình thức tuyền truyền có đổi mới, kịp thời, thiết thực, phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin.

Theo thống kê các đơn vị địa phương đã tổ chức được 57 đợt lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản của Đảng cho 2.912 người tham dự; cấp cho các thôn, làng, tổ dân phố 974 tờ gấp “một số tại phạm chức vụ”, 143 tờ rơi và 1.044 cuốn sổ tay tuyên truyền. Sở Tư pháp chỉ đạo biên soạn và phát hành 3.270 cuốn Sổ tay hỏi đáp pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, các cấp các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy định về những điều cán bộ, đảng viên công chức, viên chức không được làm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực thi công vụ trong hoạt động hành chính, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, tác phong, lề lối, đạo đức công vụ khi làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm hạn chế và từng bước ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường tiếp nhận, đăng tải tin tức, bài viết về chuyên mục phòng, chống tham nhũng, những vấn đề nổi cộm trong nước, quốc tế có liên quan đến hoạt động chống tham nhũng, tệ nạn tham nhũng; kinh nghiệm của các đơn vị, địa phương; đồng thời, định hướng dư luận về kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng đã nhấn mạnh và yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các sai phạm.”

Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp các ngành đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giải pháp công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Các đơn vị, địa phương đã ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác các bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Việc chuyển đổi vị trí công tác được coi trọng và quy đánh giá cho thấy đây là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước phát huy tác dụng. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với 39 trường hợp theo đúng kế hoạch.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập… Qua quán triệt, triển khai thực hiện cho thấy ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức được nâng lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra; triệt để thu hồi tiền, tài sản tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ, nhất là kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xử lý các sai phạm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt coi trọng việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong các giải pháp phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy việc phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; quyết tâm chính trị của một số cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa cao; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn yếu, vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu về đạo đức lối sống dẫn đến tham nhũng, chưa nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG