The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hơn 4.500 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa
07/04/2016 - Lượt xem: 1179
Trong quí I năm 2016, đã có thêm 04 bộ hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa đối với 32 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục hành chính được đơn giản hóa theo quy định tại 25 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ lên 4.513/4.723 thủ tục hành chính (đạt 95,55%).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: KT

Thêm 4 bộ hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện giai đoạn II (2016 - 2020) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, trong Quý I, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2016.

Theo đó, một trong những kết quả đạt được là đến nay, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của đơn vị mình. Đồng thời, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính quy định tại các nghị quyết Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Trong quí I, đã có thêm 04 bộ hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa đối với 32 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục hành chính được đơn giản hóa theo quy định tại 25 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ lên 4.513/4.723 thủ tục hành chính (đạt 95,55%)” – báo cáo của Bộ Nội vụ khẳng định.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính để kịp thời thực hiện phương án đơn giản hóa và công bố, công khai đến người dân, doanh nghiệp theo thẩm quyền. Công tác đánh giá tác động, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến thủ tục hành chính được các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Bộ Nội vụ dẫn chứng: Bộ Tư pháp đã thẩm định, tham gia ý kiến đối với 54 thủ tục hành chính tại 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, đã đề nghị không quy định 19 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 33 thủ tục; tỉnh Sóc Trăng, qua rà soát, đã ban hành 47 quyết định công bố mới, sửa đổi, bãi bỏ đối với 393 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương...

Bên cạnh đó, một số bộ, ngành, địa phương đã triển khai có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với thủ tục hành chính và các quy định liên quan, góp phần kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân, tổ chức về các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính. Điển hình như: Tp. Hồ Chí Minh, trong 3 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 18 phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, theo đó, đã xử lý 16 kiến nghị, 02 kiến nghị còn lại đang trong quá trình xử lý theo quy định.

Mặt khác, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định tại Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, giúp tăng cường công khai, minh bạch, giảm nhũng nhiễu, qua đó, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại cơ quan hành chính các cấp ở địa phương.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức sau khi được phê duyệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai theo kế hoạch đã đề ra trong năm. Ví dụ như, trong Quý I, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 493 lượt cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Một số địa phương đã ban hành các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. Điển hình như các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đồng thời, đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Quy định tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong tỉnh.

Mặt khác, trong Quý I, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học công nghệ công lập, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả trên, Bộ Nội vụ thẳng thắn nhìn nhận, các bộ, ngành còn chậm trong việc tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Thủ tục hành chính cải cách vẫn còn chậm, trên một số lĩnh vực vẫn cần phải tiếp tục đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về những nhiệm vụ trong quí II, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính trọng tâm, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp theo quy định tại các nghị quyết của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai, hoàn thành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.

Đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành các quy định về hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.../.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG