The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội Luật gia tỉnh tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật
22/09/2021 - Lượt xem: 1350
Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh xác định việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội; hội đã có nhiều biện pháp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác này với nhiều hoạt động, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng.

Hội đã chủ động tổ chức góp ý kiến đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính nhà nước của các cấp, các ngành trong tỉnh. Từ khi Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Chỉ thị 56-CT/TW đến nay, các luật gia đang công tác trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện là hội viên của các cấp hội đã tham gia nghiên cứu, góp ý kiến xây dựng 884 nội dung dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương chuyển đến. Theo yêu cầu của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp hội tập trung góp ý kiến vào một số dự án luật quan trọng, được ghi nhận và đánh giá cao; tham gia xây dựng 1.956 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; kiểm tra, rà soát 5.669 văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung sau kiểm tra, rà soát 992 văn bản.

Hội luật gia các cấp chú trọng công tác phối hợp với ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia giám sát xã hội, phản biện xã hội trên địa bàn. Thông qua đó, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; đại diện cho nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những sai phạm, khuyết điểm hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để đảm bảo tính phù hợp giữa cơ chế, chính sách, quy định pháp luật với tình hình thực tiễn. Ngoài ra, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hội luật gia các cấp còn được thực hiện thông qua hình thức tập hợp lấy ý kiến của hội viên, nhân dân đối với dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cùng cấp; tham gia các đoàn giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việc xây dựng và thực hiện các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó bao gồm việc thực hiện Đề án về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 7 năm 2013 và Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Luật gia tỉnh chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành tại Quyết định số 409/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng tổ chức triển khai 14 nhóm nhiệm vụ tại Quyết định số 229/QĐ-HLGVN, ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” theo từng giai đoạn. Hằng năm, Hội Luật gia tỉnh ban hành văn bản gửi các chi hội luật gia trực thuộc, hội luật gia cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hoặc phối hợp triển khai thực hiện Đề án với nội dung và hình thức phù hợp. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã lồng ghép việc triển khai thực hiện với các hoạt động thường xuyên trong năm.

Ảnh minh họa

Các cấp hội luật gia và các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn chú trọng đổi mới công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật; triển khai nhiều hoạt động phổ biến pháp luật mang lại hiệu quả tích cực, như: Biên soạn và phát hành miễn phí tài liệu pháp luật; tuyên truyền pháp luật qua các phiên tòa giả định; hoạt động của các câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tuổi trẻ với pháp luật”... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, nhiều chuyên trang, chuyên mục về phổ biến pháp luật được xây dựng; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng các fanpage, facebook, zalo phục vụ cho công tác phổ biến pháp luật của đơn vị, địa phương.

Để mở rộng, nâng cao chất lượng phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa, Hội Luật gia tỉnh tập trung biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, ưu tiên địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam, người sắp chấp hành xong án phạt tù. Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Nhìn chung, Hội Luật gia tỉnh đã tích cực triển khai chương trình phổ biến pháp luật, trong đó, chú trọng nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án về xã hội hóa công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn tỉnh. Đề án được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo tiến độ và nội dung theo kế hoạch đề ra. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từng bước hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và từ đó nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ và nhân dân, góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoài An

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG