03/08/2020 - Lượt xem: 2171
Công tác bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước đầu được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Lực lượng này đã làm tốt công tác tham mưu, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng-chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.
Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
 
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã,  Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngày 30-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.
 
Trên cơ sở Đề án, Công an tỉnh thường xuyên trao đổi, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết một số vướng mắc, khó khăn khi sắp xếp, bố trí, giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nhằm tạo thuận lợi cho việc điều động, bố trí Công an xã chính quy. Đồng thời, có các văn bản chỉ đạo Công an cấp huyện đẩy nhanh tiến độ đưa lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến ngày 20-3-2020, Công an tỉnh đã bố trí xong Trưởng Công an xã chính quy đối với 195/195 xã, thị trấn đảm bảo theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
 
Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tiến hành sắp xếp, bố trí công tác khác đối với số Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã là lực lượng bán chuyên trách phù hợp với trình độ chuyên môn hoặc giải quyết nghỉ theo chế độ chính sách. Đến nay, có 195 Trưởng Công an xã bán chuyên trách đã được sắp xếp và giải quyết thực hiện các chế độ chính sách theo quy định. Còn lại 1.744 người là Phó Trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) như hiện tại và được hưởng các chế độ, chính sách theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 7-9-2015 của UBND tỉnh.
 
Công an tỉnh cũng đã chủ động đề xuất Bộ Công an trang bị phương tiện, thiết bị cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, quỹ đất bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ khi được điều động, đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
 
Trưởng Công an xã Ia Chía (huyện Ia Grai) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PHẠM HỮU TRƯỜNG
Trưởng Công an xã Ia Chía (huyện Ia Grai) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PHẠM HỮU TRƯỜNG
 
Hiệu quả bước đầu
 
Qua thời gian đầu đi vào hoạt động, lực lượng Công an xã chính quy đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá rất cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và được người dân tin tưởng, ủng hộ.
 
Đến nay, Công an xã chính quy đã ổn định tổ chức, tích cực triển khai các mặt công tác, tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng tại cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan ANTT; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đấu tranh phòng-chống tội phạm, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về ANTT tại cơ sở. Trong đó, đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp xã ban hành và triển khai hơn 1.500 văn bản, chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 
Lực lượng Công an xã chính quy đã tăng cường gắn kết, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, trường học và các ban ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT theo các văn bản, quy chế phối hợp. Công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh và thực hiện bài bản, có hiệu quả; thường xuyên rà soát, lập danh sách quản lý chặt các loại đối tượng; tiến hành gọi hỏi, răn đe hơn 3.645 lượt đối tượng. Tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; kiểm tra 1.179 lượt hộ trọng điểm, cơ sở cho thuê lưu trú, lập biên bản 573 trường hợp vi phạm, xử phạt 491 trường hợp với số tiền 406 triệu đồng, cảnh cáo 82 trường hợp.
 
Chủ động rà soát nhân hộ khẩu, thu thập thông tin về dân cư phục vụ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt yêu cầu đề ra với tỷ lệ trên 95%, qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư. Tổ chức 1.356 lượt tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử phạt 8.056 trường hợp vi phạm với số tiền 2,2 tỷ đồng. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức 782 lượt tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, thôn, làng, tổ dân phố, trường học với 87.917 lượt người tham gia.
 
Công an xã chính quy cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác và tội phạm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, số lượng tin báo, tố giác về tội phạm tiếp nhận tăng lên so với thời gian trước. 
 
Tuy nhiên, quá trình bố trí lực lượng Công an xã chính quy cũng gặp phải một số khó khăn như: việc sắp xếp bố trí Trưởng Công an xã bán chuyên trách là công chức cấp xã, xuất hiện tâm tư tình cảm nhất định và lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại một số nơi còn chưa tích cực phối hợp với lực lượng Công an chính quy; xuất hiện tình trạng ỷ lại, phó mặc công việc cho lực lượng Công an chính quy, có trường hợp xin nghỉ việc hoặc tự ý bỏ việc.
 
Ngoài ra, một số cán bộ Công an xã chính quy chưa thông thạo tiếng đồng bào dân tộc thiểu số nên ảnh hưởng công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cơ sở vật chất của Công an xã còn khó khăn; chưa có phòng tạm giữ hành chính, quản lý tang vật; phương tiện, thiết bị làm việc chưa được trang bị đầy đủ…
 
Xây dựng Công an xã vững mạnh
 
Với chủ trương hướng về cơ sở, Công an tỉnh tập trung xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động để thực sự là chỗ dựa của nhân dân, làm việc theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng Công an xã chính quy, trong đó đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Công an xã chính quy, tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân đối với Công an xã chính quy. Rà soát, đánh giá đúng tình hình đội ngũ cán bộ, bố trí lại đội ngũ cán bộ, biên chế ở các cấp phù hợp theo tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ 4 cấp; chú trọng lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác để bố trí, điều động về Công an xã, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thực sự vì nhân dân.
 
Cùng với đó, quan tâm, ưu tiên thực hiện tốt chế độ chính sách, quy hoạch, bổ nhiệm và đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ trên các lĩnh vực an ninh, trật tự, hoàn thiện trình độ lý luận chính trị, tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ Công an xã chính quy bảo đảm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt tình hình ANTT ở cơ sở, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, công cụ phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xã, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Công an xã.
 
Đại tá PHẠM HỮU TRƯỜNG
 
Phó Giám đốc Công an tỉnh
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG