The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015
23/01/2015 - Lượt xem: 1746
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2014, vừa qua Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, các đơn vị có liên quan và cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phòng, chống tham nhũng được tăng cường và đẩy mạnh, có chiều sâu; việc phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng kịp thời, kiên quyết, triệt để hơn. Những nỗ lực, cố gắng trên bước đầu đã đem lại hiệu quả và có tác dụng tích cực ngăn ngừa, hạn chế, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng của tỉnh, từng bước củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 


Đồng chí Hà Sơn Nhin - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Bên cạnh đó, Đồng chí cũng nêu lên một số vấn đề còn hạn chế, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của tỉnh cần nỗ lực thực hiện, khắc phục trong thời gian tới như: Công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi tham nhũng nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và sự kỳ vọng của nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật sự thường xuyên, sâu rộng; một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng thực hiện thiếu thống nhất và còn hình thức; công tác kiểm tra, thanh tra và tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan đơn vị để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các sai phạm còn ít; việc phát hiện, xử lý các vụ án kinh tế nói chung và án tham nhũng nói riêng còn chậm, kéo dài gây bức xúc và hoài nghi trong nhân dân. Bên cạnh đó, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng chưa thật sự chặt chẽ, chưa có sự thống nhất cao trong xử lý các vụ án tham nhũng; một số vụ việc còn nương nhẹ, còn lạm dụng để xử lý kỷ luật, xử lý hành chính thay cho xử lý hình sự...

          Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới thật sự có hiệu quả và chuyển biến tích cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, triệt để khắc phục những hạn chế, yếu kém của công tác này. Các cấp ủy đảng nêu cao vai trò trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị, chú trọng các ngành, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng. Cần gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị; tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm, các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế koạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến hết năm 2014 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị, Thông tri 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp; tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo về tham nhũng và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ (2015 - 2020). Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tố cáo, vu khống, bịa đặt gây mất đoàn kết nội bộ; tổ chức tốt công tác tiếp dân, lập hộp thư điện tử, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh, tố giác tham nhũng, tiêu cực...              

Tin, ảnh: Trọng Giáp       

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG