11/11/2022 - Lượt xem: 101
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Thông tri số 07-TT/TU, ngày 08 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm đẩy mạnh củng cố, xây dựng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia các cấp theo đúng quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và pháp luật hiện hành. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh Gia Lai có 16 Hội Luật gia cấp huyện và 06 Chi hội trực thuộc với 1.070 hội viên. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định được vai trò, vị trí của Hội Luật gia trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý; phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, số lượng hội viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tương xứng với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm công tác pháp luật; một bộ phận hội viên còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm chưa cao; phương thức hoạt động của các tổ chức Hội chậm được đổi mới, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế...

Đại hội Hội luật gia tỉnh Gia Lai lần thứ VI.

 

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức rà soát, chủ động triển khai nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia các cấp, các Chi hội Luật gia trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức.

Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia cùng cấp, các Chi hội Luật gia của cơ quan, đơn vị; phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách Hội Luật gia. Định kỳ hoặc khi cần thiết, thường trực cấp ủy nghe báo cáo và chỉ đạo công tác của Hội Luật gia; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia các cấp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh, Ban Chấp hành Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo định hướng, thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở...

Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân. Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài./.

Bảo Ngọc

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG