The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai tích cực thực hiện kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư
13/04/2023 - Lượt xem: 86
Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 988/VPUB-NC truyền đạt ý kiến của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, qua xem xét đề xuất của Công an tỉnh tại Báo cáo số 1166/BC-CAT-PC06 ngày 28-3-2023 về kết quả kết nối chính thức với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, công chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID; tích cực xây dựng mô hình điểm trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và nhân rộng triển khai các điểm truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).

Gia Lai tích cực thực hiện kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 1
Ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến tại xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị; thực hiện 7 phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên khi tiếp nhận hồ sơ TTHC, bảo đảm quyền lợi cho công dân, tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh trong năm 2023.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp chung (nội dung báo cáo được tổng hợp chung trong báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm của Đề án 06 theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26-1-2022 của UBND tỉnh).

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành, vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên Cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc, thống nhất, hiệu quả. Có phương án khắc phục ngay một số tồn tại trong Biên bản làm việc ngày 14-3-2023 tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông của Đoàn kiểm tra A05-Bộ Công an đã ghi nhận.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông khẩn trương nâng cấp phần mềm, kiểm tra, đánh giá việc khai thác thông tin dân cư khi giải quyết TTHC, dịch vụ công trước khi triển khai trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất phương án khai thác, sử dụng thông tin dân cư khi giải quyết TTHC, dịch vụ công tại các sở, ngành, địa phương không có hệ thống máy chủ tập trung, dữ liệu còn phân tán; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết TTHC, dịch vụ công.

Gia Lai tích cực thực hiện kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 2

Người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Vi

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh khẩn trương hoàn thành việc rà soát, dự trù kinh phí phục vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung hoàn thành sớm việc bố trí trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ cập nhật, làm sạch và số hóa dữ liệu của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo quy định, nhất là trang thiết bị tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh-Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình điểm trong triển khai Đề án 06; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản VneID. Theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG