13/09/2019 - Lượt xem: 1975
Thời gian qua, các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra và cơ quan thi hành án ở địa phương, nhất là việc tăng thẩm quyền xét xử cho tòa án nhân dân cấp huyện.

Thực hiện tốt Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014... Đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Cơ quan điều tra hai cấp được kiện toàn, sắp xếp theo quy định tại Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công an tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công an cấp huyện, các phòng thuộc Công an tỉnh theo quy định của Bộ Công an. Quyết định giải thể 03 đơn vị, sát nhập 04 đơn vị thành 02 đơn vị; thu gọn từ 49 đơn vị đầu mối còn 44 đơn vị đầu mối (giảm 05 đơn vị), đang đề xuất Bộ Công an triển khai 101 đội/27 đơn vị cấp phòng (giảm 21 đội) và 140 đội thuộc công an cấp huyện (không tăng, không giảm). Hiện nay, Cơ quan điều tra có 22 đơn vị với 251 điều tra viên, 37 cán bộ điều tra; có 81 cán bộ, chiến sỹ làm công tác kỹ thuật hình sự, 380 cán bộ, chiến sỹ làm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Từ năm 2005 đến nay, đã triển khai quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 116 thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, 34 thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, 725 điều tra viên các cấp, 50 cán bộ điều tra và 19 giám định viên kỹ thuật hình sự. Phối hợp tổ chức ôn thi tuyển ngạch điều tra viên cho 46 đồng chí thuộc lực lượng cảnh sát; lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện quy trình điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Điều động 88 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, trong đó, có 65 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã của 28 xã trọng điểm, 37 xã không trọng điểm; 21 đồng chí giữ chức vụ phó trưởng công an xã tại 09 xã trọng điểm, 11 xã không trọng điểm; 02 đồng chí công an viên tại 01 xã trọng điểm, 01 xã không trọng điểm. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án hình sự hai cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.

Ảnh minh họa

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tổ chức kiện toàn bộ máy theo quy định. Công tác thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra và kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường; kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo không bỏ lọt tội phạm; kiểm sát hoạt động điều tra trước, trong và sau khi khởi tố vụ án; nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn và ban hành các lệnh, quyết định thuộc thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ... Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 15.057 vụ/27.247 bị can; truy tố 11.908 vụ/23.642 bị can (đạt 99,44%); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tăng, vượt chỉ tiêu trên 90%; tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 98%; 100% trường hợp bắt khẩn cấp có sự phê chuẩn của viện kiểm sát. Chú trọng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định. Nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Qua đó, kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục, sửa chữa.

Tòa án nhân dân hai cấp sắp xếp lại các tòa chuyên trách, rà soát, bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động xét xử, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền. Hiện nay, Tòa án nhân dân tỉnh có 04 tòa chuyên trách (Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa Gia đình và người chưa thành niên), Văn phòng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, Phòng tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng; có 17 tòa án nhân dân cấp huyện, với 209 biên chế, gồm: 87 thẩm phán, 13 thẩm tra viên, 82 thư ký, 27 chức danh khác. Phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng xét xử, kỹ năng tranh tụng theo yêu cầu cải cách tư pháp. Chất lượng hoạt động xét xử, giải quyết các vụ án được nâng lên, tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội, cơ quan tố tụng cấp trên đề ra.

Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp được sắp xếp, kiện toàn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm, cơ bản hoàn thành vượt chỉ tiêu thi hành án do Quốc hội, cơ quan thi hành án cấp trên đề ra.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong các hoạt động tố tụng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án điểm, có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan tố tụng đều báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết. Đối với các vụ án, vụ việc có quan điểm khác nhau, chưa thống nhất được phương án xử lý, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đề xuất họp liên ngành, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt công tác thi hành án đối với các đối tượng bị tuyên hình phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, phân công công an viên trực tiếp quản lý, giám sát người chấp hành án. Cơ quan thi hành án hai cấp làm tốt công tác phối hợp, tập huấn và hướng dẫn cho ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập hồ sơ và quản lý đối tượng thi hành án tại địa phương. Viện kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp công tác tổ chức thi hành án tại cơ quan thi hành án cùng cấp và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đảm bảo các bản án, quyết định của tòa án được các cá nhân, cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm.

Trường Xuân

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG