13/11/2022 - Lượt xem: 109
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an làm nồng cốt triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm có chiều hướng gia tăng; tội phạm trộm cắp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Thiệt hại tài sản do tội phạm trộm cắp gây ra ngày càng nhiều, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, hoạt động của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

 

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 11/11/2022 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 2190/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 13- KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách; bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, canh gác tại khuôn viên trụ sở, cơ quan; đặc biệt là rà soát, phát hiện, kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót và chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản trong trụ sở cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và tại gia đình, địa bàn nơi cư trú.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, tham mưu bố trí, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cấp tài sản với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp gắn với địa bàn.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là Công an các xã, phường, thị trấn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải"; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; khẩn trương rà soát tổng hợp các phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những sơ hở thiếu sót trong quản lý, bảo vệ tài sản để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng ngừa, tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy tác dụng, đồng thời xây dựng mới các mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị.

Thiên An

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG