27/08/2021 - Lượt xem: 1538
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hội luật gia các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội luật gia các cấp đã đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tổ chức của các cấp hội được củng cố, kiện toàn và không ngừng phát triển về số lượng hội viên.

Đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã thành lập được 06 chi hội luật gia trực thuộc, 16 hội luật gia huyện, thị xã, thành phố với tổng số 1.043 hội viên. Số chi hội luật gia trực thuộc, các hội luật gia cấp huyện và số lượng hội viên tăng lên đã thể hiện sự đồng tình, ủng hộ và tinh thần nhiệt huyết của các cấp hội đối với công tác của hội luật gia. Hội viên hội luật gia hầu hết là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm nên không thành lập tổ chức Đảng ở các tổ chức hội. Từ khi được thành lập cho đến nay, Hội Luật gia tỉnh vẫn duy trì hoạt động theo đúng quy định; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh tuy hoạt động kiêm nhiệm nhưng vẫn đảm bảo các nhiệm vụ thường xuyên của hội, báo cáo kết quả hoạt động và các vấn đề phát sinh về Trung ương Hội Luật gia Việt Nam theo đúng quy định.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội được các cấp hội chú trọng. Hội Luật gia tỉnh xác định việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội; vì vậy, trong thời gian qua, hội đã có nhiều biện pháp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác này với nhiều hoạt động, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng. Chủ động tổ chức góp ý kiến đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính nhà nước của các cấp, các ngành trong tỉnh. Từ khi Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Chỉ thị 56-CT/TW đến nay, các luật gia đang công tác trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện là hội viên của các cấp hội đã tham gia nghiên cứu, góp ý kiến xây dựng 884 nội dung dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương chuyển đến. Theo yêu cầu của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp hội tập trung góp ý kiến vào một số dự án luật quan trọng, được ghi nhận và đánh giá cao; tham gia xây dựng 1.956 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; kiểm tra, rà soát 5.669 văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung sau kiểm tra, rà soát 992 văn bản.

Đại hội Hội luật gia tỉnh Gia Lai lần thứ VI

Hội luật gia các cấp chú trọng công tác phối hợp với ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia giám sát xã hội, phản biện xã hội trên địa bàn. Thông qua đó, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; đại diện cho nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những sai phạm, khuyết điểm hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để đảm bảo tính phù hợp giữa cơ chế, chính sách, quy định pháp luật với tình hình thực tiễn. Ngoài ra, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hội luật gia các cấp còn được thực hiện thông qua hình thức tập hợp lấy ý kiến của hội viên, nhân dân đối với dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cùng cấp; tham gia các đoàn giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cùng với đó, đội ngũ luật gia tích cực tham gia triển khai công tác phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, hành nghề hoặc trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Với kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, các hội viên thông qua hoạt động bào chữa, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã kết hợp với thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nói chung và cho các đối tượng đặc thù nói riêng, từ đó giúp họ nâng cao nhận thức về pháp luật và tuân thủ pháp luật, góp phần ổn định xã hội. Các cấp hội luật gia và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Các cấp hội luật gia và các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn chú trọng đổi mới công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật; triển khai nhiều hoạt động phổ biến pháp luật mang lại hiệu quả tích cực, như: Biên soạn và phát hành miễn phí tài liệu pháp luật; tuyên truyền pháp luật qua các phiên tòa giả định; hoạt động của các câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tuổi trẻ với pháp luật”... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, nhiều chuyên trang, chuyên mục về phổ biến pháp luật được xây dựng; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng các fanpage, facebook, zalo phục vụ cho công tác phổ biến pháp luật của đơn vị, địa phương.

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sát sao, định hướng của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, trong đó, có nhiều nội dung, nhiều mặt hoạt động có bước phát triển mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao. Hoạt động của các cấp hội đảm bảo nguyên tắc thống nhất về tổ chức và hoạt động; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, với hình thức hoạt động phong phú, sinh động và hiệu quả.

Hoàng Quân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG