25/07/2021 - Lượt xem: 1685
Thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2017 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh ban hành 359 văn bản quy phạm pháp luật  (120 Nghị quyết và 239 Quyết định), thẩm định 390 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện rà soát đối với 910 văn bản quy phạm pháp luật. Qua rà soát, có 212 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới. Tổ chức 04 hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ với nội dung chủ yếu là tập huấn kỹ năng xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với đối tượng là người làm công tác pháp chế, người làm công tác xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Thực hiện đăng tải nội dung của chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh định kỳ 01 số/tháng. Biên soạn và phát hành hơn 65.000 tập gấp, 41.000 cuốn “Cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” phổ biến đến doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã…

Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy trình, các bước thực hiện và những vấn đề liên quan theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính... Hiện nay, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.962  thủ tục hành chính được tích hợp tại cổng Dịch vụ công của tỉnh trong đó có 191 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 349 mức độ 4; triển khai Đề án “Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện”, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa vào hoạt động Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đến năm 2020, tỷ lệ hồ sơ kết quả giải quyết được trả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 44,28%, tăng gần 2,1 lần so với năm 2017 (năm 2017 tỷ lệ này đạt 21,2%).

Tính riêng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh ban hành các chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn như sau: quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và người dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã; quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tư nông lâm nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020...

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG