The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
11/11/2022 - Lượt xem: 114
Thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện đúng các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an và các văn bản về công tác tuyển quân đến cán bộ, nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức đăng ký, quản lý nguồn thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chặt chẽ, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển ở cấp xã, cấp huyện đúng quy trình. Hiệp đồng tốt với đơn vị nhận quân, giao quân gắn với vùng động viên...

Lễ giao nhận quân tại Thành phố Pleiku. Ảnh: Đ.V

 

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, ngày 02 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn đề nghị Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phát huy có hiệu quả sức mạnh của hệ thống chính trị, hướng dẫn và tổ chức thực hiện sát, đúng, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan công tác tuyển quân đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu...

Đăng ký, quản lý chặt chẽ thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện tốt công tác đăng ký lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, nhất là số đi lao động, làm xa ngoài địa phương. Kiện toàn đầy đủ Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, Hội đồng xét duyệt chính trị, thực lực, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám tuyển.

Xét duyệt và khám sức khỏe chặt chẽ, không để lọt thanh niên vi phạm pháp luật, không đủ sức khỏe nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó; tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng./.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG