23/12/2020 - Lượt xem: 1597
Tiếp tục triển khai công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, thực chất.

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Ia Chiă (nguồn GLO)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các luật, các văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn gắn với thực thi, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Tăng cường tính chủ động, phối hợp và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý; phát huy vai trò tư vấn, tham mưu của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, cơ quan thường trực của Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng mạnh về cơ sở.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG