The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đôn đốc thực hiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
14/09/2022 - Lượt xem: 167
Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2023/UBND-NC triển khai thực hiện Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 29-7-2022 của UBND tỉnh quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 32).

Theo đó, để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 32, UBND dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai nội dung Quyết định số 32 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) khác có liên quan đến quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị để quán triệt thực hiện nghiêm túc; đồng thời, duy trì các điều kiện an toàn PCCC thuộc phạm vi quản lý.

Lực lượng Công an hướng dẫn chủ cơ sở kết hợp nhà ở để kinh doanh sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: Lê Ánh

Lực lượng Công an hướng dẫn chủ cơ sở kết hợp nhà ở để kinh doanh sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: Lê Ánh

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cho nhà và công trình. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan xây dựng công trình, đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở nghiên cứu, đối chiếu, hướng dẫn áp dụng các quy định tại Quyết định số 32 trong việc cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Quyết định số 32, nhất là các nội dung quy định về lối thoát nạn, an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, trang bị các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh... để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nắm vững, chủ động thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm Quyết định số 32, chú trọng nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả trách nhiệm được giao tại Điều 8, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại ngiêm trọng về người và tài sản tại khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC-CNCH trên địa bàn do mình chịu trách nhiệm quản lý.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, giao lực lượng Công an cùng cấp trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai chức năng quản lý nhà nước về PCCC-CNCH; định kỳ (1 lần/năm) hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn về PCCC đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 32 (đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh hiện hữu trước thời điểm Quyết định số 32 có hiệu lực; hướng dẫn và đề nghị chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện các giải pháp bổ sung đảm bảo theo các quy định tại Quyết định số 32 trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 10-8-2022).

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 32, thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hoặc đột xuất tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 32; trong đó, tập trung đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung Quyết định số 32 cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện Quyết định số 32.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32 phù hợp với tình hình thực tế. Hàng năm, tập hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20-12 để theo dõi, chỉ đạo.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG