Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật.  (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Chiều 16/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) bao gồm 10 chương, 135 điều. So với Luật Chứng khoán hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi 98 điều, bổ sung 29 điều, bãi bỏ 30 điều và giữ nguyên 08 điều.  

Trong đó, một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý tại dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) là về thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, Dự thảo Luật bổ sung, quy định một số quyền của Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) như: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra; Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động chứng khoán và  thị trường chứng khoán (TTCK); Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, thời gian gọi để xác minh, xử lý các hành vi bị cấm.

Để việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt hiệu quả, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, dự thảo Luật quy định nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt hành chính lên 03 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân (hiện nay là 02 tỷ đồng đối với tổ chức, 01 tỷ đồng đối với cá nhân). Mức phạt này cũng đã được xem xét tính đến biến động trượt giá theo tỷ lệ lạm phát bình quân trong 10 năm tới (5%/năm x 10 năm).

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo Luật bổ sung quy định thẩm quyền cho UBCKNN trong việc áp dụng một số biện pháp xử lý như: Đình chỉ hoạt động, đình chỉ giao dịch có thời hạn; tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán, chứng chỉ hành nghề; Cấm chào bán chứng khoán ra công chúng để huy động vốn có thời hạn…

Thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ý kiến trong ủy ban thẩm tra đề nghị cân nhắc, chỉnh lý theo hướng nâng mức phạt tiền tối đa hơn nữa.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng tính chất, mức độ vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung ngày càng phức tạp và tinh vi, có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của TTCK, đòi hỏi cần có cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đủ mạnh để áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời, chế tài và mức xử phạt phải phù hợp với tính chất và mức độ vi phạm, bảo đảm tính răn đe của pháp luật và phù hợp với quy mô thị trường. Do đó việc nâng mức phạt tiền tối đa về xử phạt hành chính là cần thiết, tuy nhiên, đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định mức xử phạt tối đa dựa trên số tiền gây thiệt hại hoặc quy định các hình phạt bổ sung trên cơ sở rà soát tổng thể quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

Ngoài ra, đề nghị rà soát thêm Điều 130 dự thảo Luật để tách riêng các biện pháp xử lý như biện pháp cấm tham gia thị trường, cấm huy động vốn, cấm đảm nhiệm chức vụ... với các hình thức xử lý đã được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính để làm rõ, tách bạch các biện pháp mang tính đảm bảo an ninh, an toàn thị trường, phòng ngừa rủi ro với biện pháp xử lý vi phạm./.