The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực
09/06/2016 - Lượt xem: 1456
Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và tổ chức thực hiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực.

Các đơn vị, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân; công tác cập nhật, thống kê công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ... được tiến hành thường xuyên và đạt được những kết quả khả quan, thể hiện trên nhiều mặt như:

Về công bố, công khai, nhập dữ liệu thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố thủ tục hành chính, công bố công khai 314 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, gồm: 136 thủ tục hành chính mới ban hành, 42 thủ tục hành chính sửa đổi và công bố bãi bỏ 136 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính sau khi công bố đã được các đơn vị, địa phương niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện.

Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Ngày 25/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016, với tổng số thủ tục hành chính được tiến hành rà soát, đánh giá là 20 thủ tục hành chính. Chỉ đạo các đơn vị rà soát các quy định còn bất cập, không phù hợp hoặc không đáp ứng các quy định  làm cơ sở kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị: Sở Tư pháp đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, như: Địa chỉ, điện thoại, trang thông tin điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương niêm yết cong khai, đầy đủ nội dung thông tin tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị, địa phương.

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh là 27.070 hồ sơ (trong đó, số kỳ trước chuyển qua 619 hồ sơ, tiếp nhận mới 26.451 hồ sơ), số hồ sơ đã giải quyết là 25.686 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 25.581 hồ sơ, trả quá hạn 105 hồ sơ); thuộc phạm vi giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện là 35.801 hồ sơ (trong đó, số kỳ trước chuyển qua 5.212 hồ sơ, tiếp nhận mới 30.602 hồ sơ), số hồ sơ đã giải quyết là 34.602 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 34.160 hồ sơ, trả quá hạn 442 hồ sơ); thuộc phạm vi giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã (222 đơn vị cấp xã) là 227.455 hồ sơ, (trong đó, số kỳ trước chuyển qua 4.822 hồ sơ, tiếp nhận mới 222.633 hồ sơ), số hồ sơ đã giải quyết là 227.094 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 227.044 hồ sơ, trả quá hạn 50 hồ sơ). Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 13 địa phương, đơn vị...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính cũng được các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên, đa dạng, dưới nhiều hình thức, như: Trang thông tin điện tử về kiểm soát thủ tục hành chính, cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương; Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Kiểm soát thủ tục hành chính” nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính... góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Bên cạnh những kế quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn những hạn chế cần khắc phục như: Các văn bản thay thế, bổ sung, sửa đổi chậm ban hành, gây khó khăn trong công tác cập nhật, thống kê; cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng hồ sơ tồn đọng, quá hạn giải quyết; việc nêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả ở một số đơn vị, địa phương (nhất là ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện chưa nghiêm, còn hình thức, thiếu sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra của người đứng đầu đơn vị, địa phương; giải quyết hồ sơ bị trễ hạn; tình trạng không viết biên nhận hoặc nội dung phiếu biên nhận không đầy đủ thông tin, không lưu vào hồ sơ còn khá phổ biến ở các đơn vị.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 và Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức xây dựng Kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017, Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính năm 2017; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính...

Hoa Mai

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG