Di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: baodaknong.org.vn) 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về việc chuyển giao quyền quản lý, khai thác Khu di tích, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) có quy mô 1.764ha gồm các hạng mục di tích: Khu di tích Trung ương Cục và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Khu di tích Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Khu nhà bia, bia lưu niệm các cơ quan thuộc Trung ương Cục, Ban an ninh Trung ương cục và khu bảo tồn thiên nhiên Chàng Riệc.

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là nơi lưu giữ những chứng tích, kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng gian khổ, hy sinh và tự hào của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ chiến sỹ trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam... Khu di tích có giá trị đặc biệt với công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; là địa chỉ "đỏ", điểm đến trong các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012./.