Trung tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: qdnd.vn)

Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá tổng thể những kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém của công tác giáo dục, đào tạo trong các học viện, nhà trường quân đội năm học 2015-2016; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng huấn luyện trong các nhà trường quân đội giai đoạn mới.

Báo cáo thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2015, bổ sung nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 do Thiếu tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) trình bày, nêu rõ: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và của các bộ, ngành liên quan, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội” giai đoạn 2011-2015; công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng các trường Quân đội tiến bộ về mọi mặt, cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Các trường Quân đội được củng cố và phát triển toàn diện, vị thế ngày càng được nâng cao, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Đáng chú ý, các trường Quân đội đã có bước đột phá trong thực hiện đổi mới quy trình, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực thực hành cho học viên, chuẩn hóa hoàn chỉnh 168 chương trình khung giáo dục đại học, cao đẳng; hoàn thành chương trình khoa học cấp Bộ về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới, đã được ứng dụng thực hiện trong các trường Quân đội. Chất lượng công tác quản lý, điều hành giáo dục, đào tạo được nâng cao; nội dung, phương pháp giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và diễn tập chiến thuật được nâng cao. Tỷ lệ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Quân đội có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ ngày càng cao: Đến nay, có 9,97% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ; 33,41% có trình độ tiến sĩ; 52,24% có trình độ đại học. Từ năm 2011-2015, có 338 đồng chí được công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; 3 Nhà giáo Nhân dân, 26 Nhà giáo Ưu tú; 722 nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 1.173 đồng chí được công nhận là giảng viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các trường Quân đội đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý, điều hành giáo dục, đào tạo; vận dụng phương pháp dạy học tích cực, sử dụng bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng trong giảng dạy; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường tích cực tham gia viết báo, chuyên đề khoa học, nghiên cứu đề tài, sáng kiến phục vụ quá trình giảng dạy. Đã có hơn 6.200 đề tài, sáng kiến và hơn 103.900 giáo trình, tài liệu được hội đồng khoa học các cấp đánh giá, nghiệm thu và vận dụng trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu tại các trường. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên cũng được quan tâm, đẩy mạnh. Nhiều đề tài, sáng kiến được vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả thiết thực.

Riêng trong năm học 2015-2016, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục, công tác giáo dục-đào tạo trong Quân đội đã cơ bản hoàn thành tốt chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Các học viện, nhà trường trong toàn quân đã quán triệt, triển khai tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng đào tạo của các trường từng bước được nâng lên, có nhiều mặt hoàn thành tốt, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Quân đội trong tình hình mới. Đội ngũ nhà giáo được quan tâm, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp sư phạm, công tác kiểm định chất lượng giáo dục-đào tạo; đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa theo đúng quy định. Trong năm 2015, có 66 giảng viên được công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; 541 đồng chí được Hội đồng nâng ngạch chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ ngành nhà giáo Bộ Quốc phòng xét, công nhận giảng viên chính và giáo viên cao cấp.

Phong trào thi đua của các trường được triển khai sâu rộng; các trường đã xây dựng được nhiều mô hình tốt, việc làm hay, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được nhân rộng, trở thành phong trào để giáo dục, rèn luyện cán bộ, học viên. Một số mô hình hay, việc làm tốt điển hình như: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nói không với khói thuốc của Học viện Biên phòng; Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân cách cho học viên của Trường Sĩ quan Chính trị; Giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh của Trường Sĩ quan Thông tin; Phong trào “Học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học” của Học viện Quân y; Tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện, ứng dụng mạng LAN của Học viện Hải quân; Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ trong giáo dục, đào tạo của Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh; Trường xanh, lớp sạch, khuôn viên, cảnh quan đẹp của Trường Sĩ quan Công binh...

Năm 2016, các nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp; có hơn 44.600 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội, tăng 10,5% so với năm 2015. Chỉ đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức cụm thi Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia cho hơn 16.600 thí sinh dự thi; tổ chức cụm thi Kỳ thi THPT Quốc gia cho gần 700 thí sinh dự thi. Quá trình thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả tốt nghiệp THPT: 525/694, đạt 76,36%. 18 trường trong Quân đội có tuyển sinh Đại học, Cao đẳng quân sự đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, tuyển thẳng, cử tuyển theo đúng quy định. Công tác tuyển sinh thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng. Đến nay, tuyển sinh đợt 1 Đại học đạt 4.321/5.385, Cao đẳng 115/120, Trung cấp chuyên nghiệp 1.068/1.065, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đặc biệt, các nội dung mới được bổ sung, cập nhật vào chương trình đào tạo, trong đó tập trung vào quan điểm, đường lối Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; sự phát triển của công nghệ thông tin quân sự, vũ khí trang bị, nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong điều kiện hiện nay, theo hướng nâng cao năng lực chỉ huy toàn diện, tập trung vào năng lực đảm nhiệm thực hiện chức trách ban đầu và khi tốt nghiệp ra trường.  

Trong năm học 2016-2017, các nhà trường quân đội xác định tập trung điều chỉnh nội dung đào tạo theo khối kiến thức chuyên ngành sát với thực tiễn đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế, vũ khí mới, cách đánh sát với mục tiêu yêu cầu của từng đối tượng đào tạo. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các trường tăng cường bồi dưỡng giáo viên theo lộ trình để đạt chuẩn ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới. Đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo; thực hiện đổi mới theo hướng dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học; chuyển hóa quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường bãi tập, phòng học chuyên ngành cho các trường. Đầu tư chiều sâu và ứng dụng công nghệ mô phỏng vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới cho các nhà trường.

Tại Hội nghị, bên cạnh biểu thị sự nhất trí cao với Báo cáo tổng kết năm học, các ý kiến phát biểu đã nhấn mạnh, làm rõ thêm một số ưu điểm, hạn chế trên các mặt công tác trong năm học vừa qua và đề xuất các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 như: Tiếp tục xây dựng, đổi mới nội dung, chương trình môn học; nâng cao chất lượng thi và kiểm tra; xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên; đổi mới trong hoạt động nghiên cứu khoa hoc; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên; tăng cường mô hình học cụ; nâng cao bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong các nhà trường....

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phan Văn Giang biểu dương, đánh giá cao những kết quả của các nhà trường quân đội đạt được trong thời gian vừa qua và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2016-2017 và thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết về công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới, Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch lại hệ thống nhà trường giai đoạn 2011-2020 theo hướng tinh gọn, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp tổ chức các nhà trường Quân đội. Kiện toàn, chuẩn hóa nội dung đào tạo, chất lượng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dạy và học, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ sĩ quan trẻ; tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng giáo dục, đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, kiến thức và năng lực, nghiệp vụ, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại./.

Báo Quân đội nhân dân

(Theo ĐCSVN)