04/10/2018 - Lượt xem: 1763
Đó là một trong những nội dung kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trong 9 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực rõ nét và đạt được những kết quả quan trọng: Việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng, nhất là rà soát, ban hành kịp thời các quy định về quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức cán bộ, các cơ chế, chính sách phòng ngừa tham nhũng gắn với tính minh bạch trong hoạt động của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, tin báo tố giác tội phạm được đẩy mạnh. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan chức năng; kết quả xử lý nghiêm minh, triệt để, có tác dụng răn đe, phòng ngừa vi phạm và tội phạm.

Về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 3 tháng cuối năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn ngay từ đầu các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật. Nghiên cứu đổi mới căn bản và thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phối hợp cung cấp thông tin, công khai thông tin và định hướng tuyên truyền về công tác đấu tranh chống tham nhũng, kết quả phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận xã hội quan tâm và xử lý cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng.

Chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, như: Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; ngăn chặn, kiềm chế tình trạng “tham nhũng vặt”; chậm thực hiện giám định thiệt hại về tài chính đối với vụ việc sai phạm về kinh tế theo trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra; việc chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu của tội phạm sang cơ quan điều tra, ban hành kết luận của thường trực cấp ủy cấp huyện trong xử lý vụ việc sai phạm về kinh tế có dấu hiệu tội phạm thực hiện không đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP, ngày 22 tháng 3 năm 2012 quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố, Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Chỉ đạo đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; xử lý các sai phạm với phương châm “sai đến đâu xử lý đến đó”, không xử lý hành chính thay xử lý hình sự các sai phạm về kinh tế có dấu hiệu tội phạm; đôn đốc, kiểm tra việc chỉ đạo và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng; chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của pháp luật. Giao Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra đột xuất đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra toàn diện các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2018, tăng cường kiểm tra, giám sát sau thanh tra; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra, kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, nêu rõ tập thể, cá nhân không thực hiện, chưa thực hiện và đề xuất chỉ đạo xử lý những vấn đề có khó khăn, vướng mắc.

Đảng ủy Công an tỉnh, các ban cán sự đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý 05 vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố và sớm xác minh, kết luận 07 vụ việc do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,  Thanh tra tỉnh chuyển cơ quan điều tra; trong quá trình xử lý, giải quyết có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài chính chỉ đạo giám định thiệt hại về tài chính các vụ việc sai phạm về kinh tế do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai báo cáo việc rà soát, tổng hợp đánh giá tình hình, tham mưu các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động tín dụng, xử lý nợ xấu, nhằm ổn định trật tự xã hội và phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, báo cáo kết quả kiểm tra; dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; vụ việc, vụ án khác có dư luận xã hội và rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2018.

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 94-KL/TU, ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại 04 đơn vị, địa phương, Kết luận số 207-KL/TU, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các huyện Đak Pơ, Đak Đoa và Ia Grai.

Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý 05 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và 07 vụ việc do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh chuyển cơ quan điều tra; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng nghiên cứu, đề xuất chỉ đạo giải quyết dứt điểm 03 vụ án tham nhũng, kinh tế có khó khăn, vướng mắc, kéo dài do Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2018); Báo cáo tình hình, kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW, ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG