23/08/2019 - Lượt xem: 1583
Thời gian qua, tỷ lệ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn thị xã An Khê có xu hướng giảm đã thể hiện hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; trong đó, công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ.

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy, trong đó, giao Văn phòng Thị ủy phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, nghiên cứu đơn thư gửi đến Thị ủy, tham mưu xử lý, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân thị xã tiến hành phân công nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó: Ban Tiếp công dân thị xã phối hợp cùng Văn phòng Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy bố trí cán bộ, công chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại đơn thư, qua đó hướng dẫn công dân và tham mưu cấp ủy, chính quyền giải pháp xử lý kịp thời.

Cơ quan Thanh tra thị xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định pháp luật; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, phức tạp, nhất là các vụ khiếu kiện có đông người tham gia. Các cơ quan, ban, ngành địa phương cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để các cơ quan chức năng có đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm cơ sở giải quyết vụ việc.

Quá trình tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được các đơn vị có thẩm quyền nghiêm túc triển khai thực hiện, công tác phối hợp đảm bảo nguyên tắc tuân theo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Luật khiếu nại, Luật tố cáo cũng như các văn bản luật có liên quan do Nhà nước ban hành. Cấp ủy, chính quyền thị xã khi tiếp nhận đơn đều xử lý giao cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết; đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, những vấn đề khó giải quyết thì các cơ quan có thẩm quyền giải quyết phối hợp với các cơ quan có liên quan, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức thẩm tra, xác minh thực tế và hồ sơ pháp lý để thống nhất nội dung, phương thức giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, đối với những trường hợp công dân thường xuyên có đơn thư kiến nghị, phản ánh, mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp đã giải quyết theo đúng thẩm quyền, quy định nhưng công dân không đồng ý và thường xuyên có đơn thư kéo dài, vượt cấp (07 trường hợp); để giải quyết dứt điểm đối với những trường hợp này, đồng chí Bí thư Thị ủy trực tiếp chủ trì tổ chức đối thoại với công dân, đồng thời, căn cứ nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, các cuộc đối thoại đều có sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan để giải thích, hướng dẫn, vận động công dân hiểu và tuân thủ quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, Thường trực Thị ủy đã tổ chức các buổi đối thoại với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để nắm bắt tình hình dư luận xã hội cũng như những phản ánh, kiến nghị của công dân trên nhiều lĩnh vực, qua đó có chủ trương giải quyết kịp thời, định hướng đúng đắn dư luận trong nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp, gây bất ổn, tạo điểm nóng về an ninh trên địa bàn.

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các mặt, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Thị ủy xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải đi đôi với kiểm tra, giám sát, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần làm cho Đảng bộ thị xã thực sự trong sạch, vững mạnh, do đó, trong những năm qua, cấp ủy địa phương đã quán triệt và chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phòng, chống tham nhũng nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chỉ đạo triển khai qua nhiều kênh, trên nhiều phương diện, kết hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước và giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, đặc biệt huy động sự tham gia giám sát của quần chúng nhân dân; quá trình thực hiện, các cơ quan, ban ngành đã nâng cao nhận thức, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của tập thể từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG