The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh
10/08/2019 - Lượt xem: 3263
Trong thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Các cấp hội đã kết nạp mới 2.759/6.000 hội viên đạt 45,98 % so với chỉ tiêu của tỉnh nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 178.151 hội viên

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV; NQ-137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chia, sáp nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, TDP; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đời sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;tuyên truyền, vận độngcán bộ, hội viên nông dântham giacuộc thi Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn, tiết kiệm; vận động hội viên nông dân nâng cao cảnh giác, không theo tà đạo “Hà Mòn”, tin lành “Đê ga”; không tin vào “Thuốc thư”, các tà đạo khác; không vượt biên trái phép.

Các cấp Hội đã tích cực tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi)Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII; thông qua đó các cấp hội đã cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thức tế của địa phương.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với nông dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật; tạo đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội đã tuyên truyền được 3.408 buổi với 233.518 lượt người tham gia.

Đối với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, các huyện, thị, thành Hội tiếp tục thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, tích cực triển khai thực hiện xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp;trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã thành lập mới được 04 chi, tổ Hội nghề nghiệp (trong đó: 01 chi hội nghề nghiệp, 03 tổ Hội nghề nghiệp), nâng tổng số chi, tổ Hội nghề nghiệp toàn tỉnh là 48 chi, tổ Hội nghề nghiệp (trong đó: 02 chi hội nghề nghiệp, 46 tổ Hội nghề nghiệp); Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ Hội được đổi mới, thiết thực gắn với công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; các cấp hội đã kết nạp mới 2.759/6.000 hội viên đạt 45,98 % so với chỉ tiêu của tỉnh nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 178.151 hội viên; Tỷ lệ hội viên đạt 81,37% so với hộ nông dân, số hội viên giảm là 1.999 hội viên do chết, chuyển hội khác, không sinh hoạt...

Hội Nông dân cấp huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn cở sở thực hiện công tác sáp nhập thôn làng, tổ dân phố theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai; kiện toàn chi hội sau khi sát nhập kịp thời, đúng quy trình, hướng dẫn của Hội cấp trên. Sau khi sát nhâp, tổng số chi Hội hiện nay là 1.657 chi hội, giảm 485 chi hội so với năm 2018; còn 24 chi Hội tại 02  huyện tiến hành sáp nhập vào cuối năm 2019 (trong đó, huyện Chư Sê 02 chi hội, huyện Đăk Đoa 22 chi hội); việc đổi mới,sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội các cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tácHội trong tình hình hiện nay.

Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng chức danh cho 69 cán bộ là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở; cử 04 cán bộ Hội Nông dân tỉnh tham gia bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước và học lớp Cao cấp lý luận chính trị (trong đó: 01 QLNN chuyên viên, 02 QLNN chuyên viên chính, 01 CCLLCT); cử 16 cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác hội tại Quảng Nam (trong đó: cấp huyện 02 cán bộ, cấp xã 14 cán bộ); gửi 39 hồ sơ đề nghị Trường Cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân, hệ 02 năm 2019 - 2021; Hội Nông dân cấp huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 738 lượt cán bộ.

Các cấp Hội đã tăng cường công tác xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính và cơ sở vật chất của Hội; tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp để xây dựng và phát triển Quỹ Hội. Kết quả toàn tỉnh có 159/222 cơ sở Hội và1.516/1.657 chi Hội xây dựng được Quỹ Hội, mức quỹ bình quân là 55.000 đồng/hội viên. Từ nguồn quỹ Hội hỗ trợ cho các hoạt động của Hội và thăm hỏi hội viên. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí được các cấp Hội thực hiện đúng theo quy định của Trung ương Hội.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG