The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
16/04/2018 - Lượt xem: 3573
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Mục đích của Kế hoạch được nêu rõ, tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Chỉ thị 21-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí to lớn của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 11-NQ/TW), từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả về công tác phụ nữ và bình đẳng giới ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy trong việc xây dựng, củng cố tổ chức, cán bộ nữ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội liên hiệp phụ nữ; tạo điều kiện cho các cấp hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em; nhất là chính sách đối với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tải Kế hoạch 124 TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG