The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tích cực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
22/11/2017 - Lượt xem: 3541
Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung chương trình công tác Mặt trận Tổ quốc, theo Chương trình hoạt động của nhiệm kỳ 2014-2019 và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá IX.

Với phương châm  “Đại đoàn kết - Vượt qua thách thức - Ổn định và phát triển bền vững ”,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra. Trao đổi với Phóng viên, Ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh cho biết: “Tiêu biểu là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực - Nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình thiên tai hoạn nạn sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.  

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai đồng bộ. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Một số huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức phản biện xã hội và tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương với các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Ban Thường trực và cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục tính hình thức trong triển khai nhiệm vụ, theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể và thiết thực ở cơ sở.

Công tác dân tộc và tôn giáo được triển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó đã thể hiện Mặt trận Tổ quốc thật sự là ngôi nhà chung, giúp các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và bà con tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định...

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững 

Đề cập về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm nhấn mạnh: “Để tiếp tục xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, tập trung hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân; có cơ chế để nhân dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng cho biết  sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặt khác, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán, người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường và củng cố mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận đoàn kết phát triển tỉnh Ratanakiri – Campuchia nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương… Đó chính là những cơ sở góp phần để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG