The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2018
16/10/2018 - Lượt xem: 2665
Ngày 10/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 163-KH/TU tổ chức đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2018.

Đây là dịp để cấp ủy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của cán bộ, hội viên phụ nữ; trên cơ sở đó, tiếp thu phản ánh của cán bộ, hội viên phụ nữ, đảm bảo quyền làm chủ và vai trò giám sát của cán bộ, hội viên phụ nữ; kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định đã ban hành; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù hợp.

Thường trực Thị ủy Ayun Pa đối thoại với hội viên phụ nữ (nguồn GLO)

Qua đó, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ, hội viên phụ nữ và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót; phát huy những ưu điểm trong việc thực hiện những nhiệm vụ của đảng viên, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

Theo Kế hoạch, việc thực hiện đúng quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng cầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Việc tiếp xúc, đối thoại phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần giải quyết tốt nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm, như: Nhóm vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ, cán bộ hội cơ sở, đặc biệt cán bộ hội người đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, chế độ đóng bảo hiểm...

Nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế, điều kiện để các cấp hội chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết...

Nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện luật pháp, chính sách về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong việc tham gia hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số, hạn chế, ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình.

Thời gian tổ chức dự kiến 01 buổi, từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường 2/9, số 04 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, với khoảng 200 đại biểu.

Tải Kế hoạch 163-KH/TU TẠI ĐÂY.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG