The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy định 164-QĐ/TU về thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn
27/12/2016 - Lượt xem: 3976
Sau khi có Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 164-QĐ/TU, ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy tiến hành xây dựng quy hoạch, đào tạo, bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Giác

Toàn cảnh Đại hội Tỉnh đoàn. Ảnh: Nguyễn Giác (GLO)

Cấp ủy các cấp đã quan tâm đến công tác tuyển dụng, quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển, điều động cán bộ đoàn các cấp, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh từng bước cụ thể hóa các chỉ tiêu nhằm đảm bảo thực hiện đúng Quy định 164-QĐ/TU tại đơn vị và xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp thực sự có trình độ, năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng, có độ tuổi sát với độ tuổi thanh niên và thực sự tiêu biểu trong thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đoàn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 17 huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn và 10 đoàn trực thuộc với tổng số tổ chức cơ sở đoàn là 768 (222 đoàn xã, phường, thị trấn; 64 đoàn trường học; 75 tổ chức cơ sở đoàn khối lực lượng vũ trang, 407 tổ chức cơ sở đoàn khối công nhân, viên chức), với tổng số 83.777 đoàn viên; tổng số hội viên là 125.178. Hiện nay, có 344 cán bộ đoàn chuyên trách, trong đó: Cấp tỉnh là 30 đồng chí, cấp huyện là 92 đồng chí và 222 đồng chí là bí thư đoàn cấp xã. Đa số cán bộ làm công tác đoàn đều có năng lực chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Quy định 164-QĐ/TU, công tác cán bộ đoàn của tỉnh được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; cán bộ đoàn được coi là nguồn bổ sung quan trọng cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; vì vậy công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và các chính sách cán bộ đoàn được cấp ủy chú trọng thực hiện. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và xã hội đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, việc nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đoàn có nhiều chuyển biến đáng kể. Vai trò của tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và tăng cường trong hệ thống chính trị, đồng thời, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Quy định 164-QĐ/TU tạo điều kiện cho các cấp bộ đoàn có cơ sở để chủ động trong vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ góp phần từng bước nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

Các cấp bộ đoàn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đoàn. Nhiều đơn vị đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cơ chế, chính sách góp phần tạo điều kiện và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đoàn. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tạo động lực tốt cho cán bộ rèn luyện và trưởng thành. Đặc biệt, độ tuổi của cán bộ đoàn ở các cấp ngày càng được trẻ hóa, sát hơn với độ tuổi thanh niên; đa số cán bộ đoàn phát huy được vai trò “Thủ lĩnh thanh niên”, được đoàn viên, thanh niên tin tưởng, yêu mến. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, việc quy định cụ thể về độ tuổi, tiêu chuẩn cho từng chức danh; một số tiêu chuẩn các chức danh cán bộ Đoàn theo Quy định 164-QĐ/TU, ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cao hơn so với Quyết định 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gây khó khăn trong công tác bố trí, luân chuyển, điều động, tạo nguồn cán bộ Đoàn.

Công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt ở cấp cơ sở dẫn đến việc hụt hẫng khi có sự biến động cán bộ.

Chất lượng hoạt động của một số cán bộ đoàn chuyên trách các cấp vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; vẫn còn một số đồng chí chưa qua đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị nên khó khăn trong việc luân chuyển, điều động khi hết tuổi làm công tác Đoàn.

Một số cán bộ Đoàn cơ sở chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm trong công tác Đoàn. Cán bộ đoàn không chuyên trách, mức phụ cấp còn thấp nên chưa thật sự gắn bó, tâm huyết với công tác thanh niên.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn là những cán bộ trẻ ưu tú, có lý tưởng, có năng lực, trình độ chuyên môn, là lực lượng tin cậy dự bị của Đảng, đáp ứng nguồn nhân lực trẻ trước mắt và lâu dài, trong thời gian tới cần tập trung điều chỉnh, bổ sung Quy định 164-QĐ/TU, ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện hiện nay của tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ đoàn theo quy định.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ đoàn các cấp đảm bảo theo quy định; chú trọng công tác tuyển dụng, tạo nguồn, quy hoạch, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ đoàn các cấp.

Quan tâm việc ưu tiên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đoàn về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đối với cán bộ đoàn lớn tuổi cần được ưu tiên để chuyển công tác phù hợp với trình độ và khả năng của bản thân để tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến thanh niên, cán bộ đoàn.

Thanh Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG