The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc cấp xã
17/05/2017 - Lượt xem: 3276
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền các cấp, hoạt động của mặt trận Tổ quốc cấp xã đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực, chủ động trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

Tính đến nay, ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có 716 đồng chí với 1.739 tổ chức thành viên. Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các xã, phường, thị trấn đã phối hợp và duy trì hoạt động của 2.161 tổ hòa giải với 11.098 hòa giải viên. Thành lập 222 ban thanh tra nhân dân ở các xã, phường, thị trấn; phối hợp, hướng dẫn, xây dựng ban hành 2.075 bản hương ước, quy ước ở khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh, cam kết giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở. Thông qua hoạt động thường xuyên, mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng được 2.035 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 3.192 cá nhân cốt cán trong tôn giáo là lực lượng nòng cốt trong các dân tộc, tôn giáo khi thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã chủ động xây dựng quy chế, chương trình phối hợp hành động với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ban, ngành, các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, củng cố bộ máy lãnh đạo chủ chốt, tăng cường vai trò, vị trí của mặt trận trong hệ thống chính trị; ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp mở rộng được thành phần (thành viên là người ngoài đảng, là chức sắc tôn giáo) thể hiện tính đại diện của các tầng lớp nhân dân.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG