The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mặt trận và các đoàn thể tỉnh xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên
21/06/2018 - Lượt xem: 2594
Quý II/2018, Mặt trận và các đoàn thể các cấp kết nạp được 10.425 đoàn viên, hội viên.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể thường xuyên được quan tâm. Trong quý II năm 2018, Hội Nông dân tỉnh kết nạp được 157 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 173.151 hội viên; kết nạp 10 hội viên ưu tú vào Đảng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát triển 417 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trên địa bàn tỉnh là 251.852/283.820 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 76,05%), kết nạp 18 hội viên ưu tú vào Đảng; thành lập mới 01 mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” tại huyện Đak Đoa, nâng tổng số mô hình này trên địa bàn tỉnh là 102 “thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu”. Liên đoàn Lao động tỉnh kết nạp 194 đoàn viên công đoàn vào Đảng. Hội Cựu chiến binh tỉnh, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 608 hội viên mới, kết nạp 15 hội viên ưu tú vào Đảng. Tỉnh đoàn, trong 6 tháng đầu năm, kết nạp mới 8.959 đoàn viên; kết nạp 498 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn 01 Văn phòng và 03 ban chuyên môn (giải thể Ban Tổ chức - Tuyên giáo). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất thực hiện đề án thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Thực hiện nghiêm chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”; xây dựng kế hoạch về việc tập thể thường trực, ban thường vụ, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đi cơ sở làm việc với ban thường vụ, ban thường trực mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy cấp huyện trong năm 2018. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi cơ sở làm việc với mặt trận Tổ quốc 07 lượt huyện và 02 xã; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã làm việc với ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ 6 xã, phường và 02 huyện (Đak Đoa, Krông Pa); Liên đoàn Lao động tỉnh đi cơ sở, làm việc với 14 liên đoàn lao động cấp huyện và 02 công đoàn ngành, nắm tình hình triển khai các công tác sau Đại hội, đặc biệt giúp các cán bộ công đoàn chủ chốt mới được bầu qua đại hội tiếp cận công tác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra nắm tình hình tại 06 huyện, thị xã và một số hội cấp xã; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các đoàn công tác làm việc, nắm tình hình 31  cơ sở đoàn trong tỉnh; Hội Nông dân tỉnh làm việc với 13 xã và một số chi hội thuộc các xã.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các ban chuyên môn của đơn vị khảo sát, đánh giá tình hình cơ sở, rà soát, hệ thống hóa các tài liệu nghiệp vụ có liên quan đến công tác của mình để cung cấp cho cán bộ đoàn, hội, công đoàn, cán bộ mặt trận cơ sở. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai cặp tài liệu cho 100% cán bộ đoàn, hội từ cấp tỉnh đến cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổng hợp, trang bị cặp tài liệu nghiệp vụ công tác công đoàn theo từng cấp, dự kiến tổ chức thực hiện sau Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X. Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo, biên soạn tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chi hội trưởng, lấy ý kiến góp ý của hội cấp huyện; chỉ đạo xây dựng cặp tài liệu cho cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai sổ tay hướng dẫn công tác Mặt trận năm 2018 đối với cán bộ, công chức trong cơ quan. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thường xuyên đổi mới chương trình, cách thức tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên cơ sở dễ dàng tiếp cận với các chủ trương, nội dung mới liên quan đến từng đơn vị. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mở lớp tập huấn triển khai 02 Đề án 938, 939, các chuyên đề công tác Hội cho Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ 17 huyện, thị xã, thành phố, 222 đơn vị cấp xã, lực lượng vũ trang và các ban, ngành của tỉnh. Đồng thời, mời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói chuyện về nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiện nay; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, phụ nữ tham gia khởi nghiệp và những yếu tố để phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG