Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐHĐB) các dân tộc thiểu số Việt Nam lần I (Ảnh:vov.vn) 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II sang cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2020.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công; đề xuất thời gian cụ thể tổ chức Đại hội, báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội quyết định.

Trước đó, theo kế hoạch đã được Phó Thủ tướng phê duyệt, Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐHĐB) các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17-19/4/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.