The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện
08/04/2014 - Lượt xem: 4777
Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai vừa ra Công văn số 75/BCĐ-HD hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ II – năm 2014.

Theo đó, đại hội cấp huyện sẽ tiến hành từ ngày 10-5 đến 10-6-2014. Các địa phương đăng ký thời gian tổ chức đại hội cho Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh). Về quy mô về số lượng dự đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố không quá 150 đại biểu chính thức. Là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các DTTS trên địa bàn. Cơ cấu đại biểu có DTTS là công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, các nhà doanh nghiệp là DTTS, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người có uy tín trong cộng đồng các DTTS, già làng, trưởng thôn tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Đồng thời đảo đảm tỷ lệ quy định đại biểu các thành phần dân tộc và nữ trong tổng số đại biểu…

Đại hội DTTS cấp huyện lần thứ II sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 năm từ 2009-2014, gắn với công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong đồng bào DTTS, cùng các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực DTTS, công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, việc thực hiện các chính sách dân tộc, kết quả lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện trong thực hiện quyết tâm thư trong đại hội DTTS lần thứ I, chỉ ra những hạn chế và phương hướng khắc phục, xây dựng phương hướng nhiệm vụ thi đua 5 năm (2015-2020). Đồng thời, đại hội sẽ nghe báo cáo điển hình trên các lĩnh vực, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là DTTS tại địa phương, cũng như chọn cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên theo kế hoạch…

Được biết, sau thành công của Đại hội DTTS lần thứ I diễn ra vào năm 2009 và 2010, Chính phủ và Ủy ban Dân tộc đã quyết định sẽ tổ chức đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh và cấp huyện là 5 năm một lần, đại hội DTTS toàn quốc 10 năm một lần. Do vậy đại hội đại biểu DTTS cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ II – năm 2014 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng, ghi nhận công lao của đồng bào các DTTS trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tin, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG