The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 5, khóa IX
01/12/2015 - Lượt xem: 3518
Ngày 27/11/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019) dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Thị Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2015, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016. Theo đó, năm 2015, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp và phương thức hành động; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các nhiệm vụ của Mặt trận có nhiều cách làm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước được quan tâm thực hiện có hiệu quả góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Mặt trận các cấp tổ chức nhiều hoạt động cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, các hội.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là: Việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; nắm bắt dư luận xã hội và tư tưởng, tâm trạng trong các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời. Công tác giám sát của Mặt trận và các đoàn thể đối với các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước còn nhiều hạn chế. Chưa phát hiện kịp thời những diễn biến tư tưởng nảy sinh trong nhân dân để phối hợp giải quyết. Chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư một số nơi còn yếu, chưa thể hiện được vị trí, vai trò, nhiệm vụ.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt được trong năm 2015. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung và đa dạng hóa phương thức hoạt động theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, tập trung hướng về cơ sở. Phát vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Chú trọng công tác bám cơ sở và thôn làng. Tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác phối hợp hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia giải quyết khiếu nại, hòa giải kịp thời những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Chú trọng củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng tổ chức, bộ máy, cán bộ của Mặt trận các cấp ngang tầm với vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị. Đây chính là yếu tố quyết định tới việc hoàn thành sứ mệnh của Mặt trận mà nhân dân giao phó...

Hội nghị lần này đã hiệp thương bổ sung, thay thế 08 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Văn Điềm -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 195 cá nhân trong toàn tỉnh đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: Mai Hoa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG