The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2015
07/01/2016 - Lượt xem: 3553
Ngày 05/01/2016, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2015. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - chủ trì Hội nghị gợi ý để các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015.

Theo đánh giá của Dự thảo Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, năm 2015, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của quần chúng nhân dân được tăng cường. Các phong trào hành động, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức ngày càng sát với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, thể hiện rõ tính nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đội ngũ cán bộ được rèn luyện và từng bước trưởng thành trong công tác, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân. Từng bước phát huy vai trò giám sát, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức được coi trọng, đến nay, tổng số đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội toàn tỉnh có 612.550 người, tăng 7.687 đoàn viên, hội viên so với năm 2014. Tỷ lệ tập hợp quần chúng bình quân là 82,71%, tăng 3% so với năm 2014. Trong năm đã tích cực bồi dưỡng, giới thiệu và được Đảng xem xét kết nạp 1.762 đảng viên mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng tổ chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng nòng cốt còn hạn chế. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ các cấp chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, do vậy việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội để tham mưu cấp ủy, chính quyền chưa kịp thời. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt tại các tổ chức đoàn, hội, khu dân cư còn thấp. Công tác giám sát, phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao. Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định còn hạn chế.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016, trong đó chú trọng các giải pháp:  

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận. Tăng cường củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội các cấp vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Kiềm chế tai nạn giao thông; đấu tranh xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, ma lai, thuốc thư, nạn tự tử trong đồng bào dân tộc, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn” và các đạo lạ trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh về công tác dân tộc, công tác tôn giáo...

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về “xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới; tăng cường đoàn kết quốc tế với các tổ chức nhân dân vương quốc Campuchia. Chủ động triển khai công tác thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng và chủ quyền của Việt Nam trên biển đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

- Phối hợp đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp hoạt động với các ngành chức năng đã ký kết đi vào chiều sâu có hiệu quả. Tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các phong trào tự quản, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia tích cực nhiệm vụ “xây dựng nông thôn mới” gắn với các phong trào thi đua yêu nước./.

                                                                                     Tin, ảnh: Hoa Mai

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG