The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực chỉ đạo tổ chức đại hội phụ nữ các cấp
22/03/2021 - Lượt xem: 3048
Năm 2021 là năm tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Bí thư và Thông tri số 10-TT/TU, ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội phụ nữ các cấp đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn hội cơ sở tập trung tổ chức hội nghị toàn thể hội viên nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn các cấp hội tham gia góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời, chỉ đạo các cấp hội tiến hành các bước công tác chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị dự thảo văn kiện, cơ sở vật chất để tiến hành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp xã: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn xã Ia Roong, huyện Chư Pưh làm điểm tổ chức Đại hội. Trên cơ sở đó, hướng dẫn công tác tuyên truyền, chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội điểm cấp cơ sở đảm bảo đúng quy trình, quy định. Theo dự kiến, đại hội điểm được tổ chức vào ngày 05 tháng 02 năm 2021, tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 nên đại hội điểm cấp xã sẽ được tổ chức vào ngày 23 -24 tháng 3 năm 2021.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội điểm cấp huyện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn huyện Đức Cơ làm điểm tổ chức Đại hội cấp huyện. Dự kiến, Đại hội sẽ được tổ chức trong tháng 6 năm 2021.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 472/KH-BTV, ngày 22 tháng 9 năm 2020 về chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 478/HD-BCH, ngày 22 tháng 9 năm 2020 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 476/HD-BCH, ngày 20 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV; Kế hoạch số 477/KH-BTV, ngày 21 tháng 10 năm 2020 về chỉ đạo điểm đại hội đại biểu cấp xã, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026... Thành lập các tiểu ban Đại hội, đến nay, các tiểu ban đã tiến hành triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV, Hội đã chỉ đạo xây dựng đến dự thảo lần 1 và dự kiến tổ chức lấy ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại Hội nghị giao ban Quý I năm 2021.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho đại hội phụ nữ các cấp trong tỉnh được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm chỉ đạo một cách tích cực, quyết liệt; các nội dung, điều kiện phục vụ cho đại hội được triển khai chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu đề ra. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh triển khai các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo đúng tiến độ, quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phạm Hòa                           

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG