The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội người cao tuổi
30/06/2021 - Lượt xem: 2214
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.

Các cấp hội cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chú trọng công tác chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi với phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” trong các cấp hội; vị trí, vai trò của hội ngày càng được nâng lên... các phong trào, hoạt động hội đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của hội người cao tuổi ở một số nơi vẫn còn hạn chế; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác hội chưa được thường xuyên; vai trò của các cấp hội trong tham gia tư vấn, phản biện xã hội chưa rõ nét; việc tập hợp và phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên có nơi chưa hiệu quả.

Chi đoàn VPTU thăm, tặng quà người cao tuổi tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ của hội người cao tuổi; đồng thời, tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác hội người cao tuổi cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 25 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 451-CV/TU về chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội người cao tuổi. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ công tác người cao tuổi; những kết quả đạt được của hội người cao tuổi thời gian qua, nhất là phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”; tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội người cao tuổi và người cao tuổi Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự hội nghị tổng kết nhiệm kỳ cấp huyện, cấp tỉnh theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam và Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội; xây dựng cơ quan lãnh đạo các cấp hội có cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng, số lượng, có tính kế thừa và thực sự có uy tín, có khả năng tập hợp, đoàn kết hội viên để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hội người cao tuổi các cấp tổ chức thành công hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của các cấp hội, địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, nhất là người cao tuổi dân tộc thiểu số, người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi trong diện hộ nghèo, không có người phụng dưỡng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, lập thành tích thiết thực chào mừng hội nghị tổng kết.

Phạm Hòa   

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG