The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đồng chí Phó Bí thư Châu Ngọc Tuấn dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lần thứ 2, Khóa XIII
29/12/2016 - Lượt xem: 2725
Sáng 28/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đánh giá về công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2016 có nhiều cố gắng trong triển khai các nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực và đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác; tập trung chỉ đạo các cấp hội tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, cấp xã và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phát huy tốt vai trò của Hội trong tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tích cực vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, với nguồn tín dụng do Hội quản lý hơn 1.300 tỷ đồng; công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước được triển khai có hiệu quả. Các cấp hội đã cụ thể hóa, xây dựng các chương trình hoạt động trọng tâm, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai có hiệu quả 3 nhiệm vụ công tác Hội, từng bước đưa phong trào, cuộc vận động vào đời sống, xã hội.

 

Đồng chí Phó Bí thư Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác của các cấp Hội. Tuy nhiên, Phó Bí thư cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội còn chậm; vai trò của Hội trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ chưa rõ nét; việc nắm bắt tư tưởng hội viên và phát hiện, giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh ở cơ sở một số nơi chưa kịp thời… và đề nghị các cấp Hội cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, năm 2017 là năm hội viên, vì vậy các cấp Hội cần phát triển hội viên mới và xây dựng lực lượng cốt cán, trong đó có cốt cán phong trào tôn giáo. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2017; triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác hội đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2017; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; nhân rộng những mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò của đội ngũ phụ nữ trí thức…

Văn Chương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG