The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở
21/07/2017 - Lượt xem: 2848
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, qua 6 tháng đầu năm triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2017, các cấp công đoàn đã tăng 13 công đoàn cơ sở, phát triển mới được 340 đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh có 1.731 công đoàn cơ sở và 59.508 đoàn viên/63.130 công nhân, viên chức, lao động.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa IX) lần thứ 11.

Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm dừng hoạt động, chờ giải thể, một số doanh nghiệp đang sắp xếp, chuyển đổi sang công ty cổ phần dẫn đến công đoàn cơ sở giải thể và làm giảm đáng kể số lượng đoàn viên 6 tháng đầu năm (giảm 494 người), số đoàn viên thực tế trên toàn tỉnh giảm 154 người (giảm so với kế hoạch, chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động giao).
Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên; nghiên cứu cách thức tiếp cận với từng đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ tuyên truyền và cán bộ chuyên trách Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công, tích cực hướng dẫn cách thức thực hiện đến các đơn vị để hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
 Thanh Hằng (tin, ảnh)
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG