The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 138-KH/TU thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
17/07/2018 - Lượt xem: 3450
Ngày 05/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 138-KH/TU thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, đúng pháp luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc và Điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; trên tinh thần xây dựng, dân chủ, công khai khách quan và minh bạch; là việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; không để kẻ xấu lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ.

Tải Kế hoạch 138-KH/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG