The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 4 tỷ đồng
24/05/2023 - Lượt xem: 80
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV; kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ và tư vấn chuyển giao công nghệ cho DNNVV; kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng.

Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 4 tỷ đồng  ảnh 1

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ảnh: Phương Vi

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) chủ trì, phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường cấp tỉnh; kinh phí hỗ trợ 1,6 tỷ đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng; kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết định này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định; tuyên truyền, phổ biến các nội dung hỗ trợ DNNVV; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/gia-lai-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-4-ty-dong-post237939.html

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG