The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát triển du lịch là nhiệm vụ cấp bách, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
10/07/2017 - Lượt xem: 1006
Ngày 26/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình số 43-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm

 

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc và vận dụng sáng tạo nội dung của Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội; có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, sự quản lý thống nhất của nhà nước; phát huy mạnh mẽ vai trò, động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; vì lợi ích của nhân dân và các mục tiêu phát triển con người, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã  hội. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực và thành phần kinh tế đầu tư vào kết cấu hạ tầng, các cơ sở, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động du lịch, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp.

Thành phố Pleiku là điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh

Xây dựng thành phố Pleiku là điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh, là điểm đến xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện. Xây dựng Gia Lai trên cơ sở vận dụng lợi thế trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia để đẩy mạnh phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2020 đón 400.000 lượt khách, trong đó: Khách quốc tế đạt 15.000 lượt, khách nội địa đạt 385.000 lượt; doanh thu đạt 400 tỷ đồng; duy trì tốc độ tăng trưởng 15 - 18%/năm; giải quyết việc làm cho 2.000 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 1.200 người, lao động gián tiếp là 800 người. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh có tính chuyên nghiệp cao, hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ; sản phẩm du lịch đặc sắc, thể hiện văn hóa dân tộc, tiêu biểu văn hóa cồng chiêng; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, Chương trình đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó, quan trọng nhất là nhiệm vụ phải đổi mới nhận thức về tư duy phát triển du lịch, đây là nhiệm vụ quan trọng để các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc, đúng đắn tiềm năng, thế mạnh và những hạn chế, tồn tại trong công tác phát triển du lịch của địa phương, góp phần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, đảm bảo nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có chính sách đột phá; trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ cụ thể, cấp bách cần làm ngay tạo bước đột phá cho du lịch địa phương phát triển.

Thúy Hạnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Vẻ đẹp văn hóa trong lễ cúng bến nước của người Jrai

Thành phố Pleiku: Nâng cấp hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG