The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trong sạch vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở
04/10/2019 - Lượt xem: 2431
Chiều 04/10, tại Hội trường 02-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh và các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bí thư, trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố; một số bí thư (phó bí thư) chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cho cấp ủy các cấp quán triệt, xây dựng, tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã theo đúng quy định. Chi bộ quân sự cấp xã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được củng cố, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã, lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên có độ tin cậy về chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần xây dựng đảng bộ  xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc lãnh đạo xây dựng, củng cố, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp tham mưu cho đảng ủy cấp xã triển khai thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Công tác quán triệt, nhận thức và triển khai thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW có nơi chưa đầy đủ. Có nơi chưa phân định rõ vai trò của cấp ủy xã với vai trò của cấp ủy chi bộ quân sự cấp xã. Công tác phối hợp chỉ đạo giữa đảng ủy quân sự cấp huyện và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng hoạt động của một số chi bộ quân sự cấp xã chưa cao. Một số đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ thể hiện trách nhiệm chưa cao, cả trong lãnh đạo và điều hành, Một số chi bộ quân sự cấp xã chưa có cấp ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở, phải xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trong sạch vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở xã, phường, thị trấn. Tiếp tục củng cố, kiện toàn chi bộ, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của chi bộ quân sự trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân ở địa phương vững mạnh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng quy định. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đúng cơ cấu thành phần. Đổi mới nội dung sinh hoạt và duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Hằng tháng, thực hiện tốt việc phân công các đồng chí đảng ủy viên đảng ủy quân sự cấp huyện đến dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ quân sự cấp xã; định hướng thông tin, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở....

Về các kiến nghị, đề xuất và ý kiến tham gia tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy ký, ban hành.

Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG