The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
05/01/2023 - Lượt xem: 106
Chiều 04/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trực tuyến đến Điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Chủ trì Hội nghị tại Điểm cầu chính có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai 01 cuộc điều tra dư luận xã hội qua môi trường Internet về “Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”, thu hút 16.531 cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; hầu hết phiếu khảo sát đều đồng tình và đánh giá cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tổ chức 02 Phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức 03 Cuộc họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định đưa 06 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng, 11 đảng viên; giám sát 05 tổ chức đảng, 13 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác cán bộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương… gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; đã thi hành kỷ luật 03 đảng viên, đình chỉ chức vụ trong Đảng 01 đảng viên. Triển khai Đoàn Kiểm tra, rà soát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại 04 địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm.

Trong năm, ngành Thanh tra triển khai 140 cuộc thanh tra hành chính tại 381 đơn vị, địa phương; đã kết thúc và kết luận 117 cuộc tại 348 đơn vị; phát hiện sai phạm về tài chính tại 227 đơn vị. Đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 39 tập thể, 226 cá nhân; thu hồi nộp ngân sách số tiền 27.718.161.000 đồng. Tiến hành 14 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 51 đơn vị; đã kết thúc 12 cuộc tại 41 đơn vị và 170 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 961 tổ chức, cơ sở và 816 cá nhân. Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý, điều tra 15 vụ/34 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ; trong đó, khởi tố mới 06 vụ/16 bị can; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 08 vụ/22 bị can; tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can; đang điều tra 06 vụ/11 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 09 vụ/31 bị can, trong đó, số mới 08 vụ/22 bị can; đã truy tố 08 vụ/29 bị can, còn 01 vụ/02 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 11 vụ/32 bị can; trong đó, số mới 08 vụ/29 bị can; đã xét xử 07 vụ/22 bị cáo, chưa xét xử 04 vụ/10 bị can...

Tại Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của 12 đơn vị, địa phương: Các huyện Đak Đoa, Phú Thiện, Chư Sê, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh... Qua đó, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất một số nội dung để các cấp, các ngành nắm thông tin, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn tỉnh. Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng; các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định; việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, kể cả cấp ủy viên các cấp đã thể hiện xử lý tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực sự có chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt và đạt hiệu quả như mục tiêu kế hoạch đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết đơn, thư tố cáo cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền theo đúng quy định. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG