The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất
07/12/2022 - Lượt xem: 83
Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu lời thề "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", còn Đảng còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.

Sáng 7/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.

 

Hội nghị đã cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và một số nội dung khác.

tong bi thu nguyen phu trong danh du la dieu thieng lieng, cao quy nhat hinh anh 1

Toàn cảnh hội nghị 

 

Các đại biểu thống nhất đánh giá, trong năm 2022, Đảng bộ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ thực sự, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực; đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 

Đảng bộ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác năm 2022. Do đó, đã giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Nổi bật, đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng quy định pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng bộ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Nổi bật là đã chỉ đạo đưa vào hoạt động 2 Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đề xuất Chính phủ triển khai Đề án 06/ĐA-CP, cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực, bước đầu đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật: triển khai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đó là tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc.

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND đến năm 2025 và từ 2026 đến 2030; xác định 22 đề án thành phần và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì thực hiện; gương mẫu, đi đầu trong tổ chức triển khai, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, tạo hành lang pháp lý xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, gắn với điều chỉnh phân công, phân cấp nghiệp vụ, cơ cấu cán bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí ở 4 cấp công an và quyết liệt thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá xây dựng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an với các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả quan trọng. Việc củng cố, xây dựng cơ sở vật chất cho công an các cấp, nhất là công an cấp xã, phường, thị trấn được quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2022.

tong bi thu nguyen phu trong danh du la dieu thieng lieng, cao quy nhat hinh anh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong năm diễn ra nhiều hoạt động lớn, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế và khu vực, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

"Những thành tích kết quả nổi bật cho ta thêm kinh nghiệm và sang năm dự báo tình hình sẽ như thế nào? Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệp trong hoạt động. Tôi đề nghị luôn luôn chủ động nắm vững tình hình, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan và không được để bị động bất ngờ. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an là phải nắm chắc được tình hình từ khi còn âm mưu thế mới là giỏi. Muốn như thế thì phải nghiên cứu, chủ động nắm tình hình,  đề xuất biện pháp tổ chức lực lượng sẵn sàng nếu xảy ra thì xử lý được ngay" - Tổng Bí thư cho biết.

tong bi thu nguyen phu trong danh du la dieu thieng lieng, cao quy nhat hinh anh 3

Tổng Bí thư phát biểu tại hội nghị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng CAND tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, tồn đọng lâu với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", vì sự nghiệp chung "bất kể đó là ai".

"Bây giờ công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ngày càng quyết liệt, ngày càng bài bản, được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao, trong đó có những vụ từ lâu rồi nhưng chúng ta vẫn xử lý đúng người, đúng tội để giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh của Đảng ta, của chế độ. Tất cả vì sự tiến bộ chung. Tất nhiên, ta làm rất công tâm, khách quan, mở đường cho người ta tiến. Đây là một vấn đề rất lớn, cũng rất là đau đớn, nhưng phải làm không còn cách nào khác" - người đứng đầu Đảng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị, chú trọng việc xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

tong bi thu nguyen phu trong danh du la dieu thieng lieng, cao quy nhat hinh anh 4

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của năm 2023 và những năm tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đưa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống; phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng trên cả nước; tiếp tục đạt nhiều thắng lợi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tổng Bí thư mong đợi và tin tưởng, với những nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, với một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng có trình độ, năng lực, lực lượng CAND đã đổi mới nỗ lực phấn đấu rồi, càng đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

"Toàn thể lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình thực hiện cho bằng được lời thề "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", còn Đảng còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất" - Tổng Bí thư nhấn mạnh./.

Theo VOV

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG