The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn văn phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI)
09/12/2019 - Lượt xem: 1898
Sáng 09/12, tại Hội trường 2-9, đã diễn ra phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI). Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND TỈNH KHOÁ XI

(Ngày 09/12/2019)

_____­­­__________

Kính thưa cử tri và Nhân dân tỉnh nhà;

Kính thưa các vị lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

Thưa các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Hôm nay, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ Mười một, đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá một cách toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong năm 2019, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến toàn thể các đại biểu, các vị khách quý cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi.

Thưa các vị đại biểu,

Nhìn lại những kết quả đạt được, chúng ta có thể khẳng định tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực. Có 21/21 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2019 đạt và vượt kế hoạch. Sau một năm hoạt động phương thức tổ chức hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo chương trình làm việc, Kỳ họp lần này được tiến hành trong ba ngày, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình thu, chi ngân sách; đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp; xem xét báo cáo của UBND tỉnh “về tình hình, kết quả triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước”; báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về “việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tới gửi Kỳ họp; Nghe Lãnh đạo Đoàn ĐBQH thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019. Đồng thời, xem xét đối với 26 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình Kỳ họp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với những chỉ tiêu liên quan đến kế hoạch năm 2020, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ vào nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực tế của tỉnh ta để thảo luận, quyết định các chỉ tiêu cho phù hợp.

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp. Vì vậy, đề nghị các đại biểu, qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động của mình tăng cường trách nhiệm trong chất vấn tại kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu,

Năm 2019, tuy các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch nhưng thực tế vẫn còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh làm rõ một số tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực của đơn vị nào; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đề ra các giải pháp để đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2020.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc; bên cạnh những thuận lợi, còn rất nhiều khó khăn bởi tình hình khu vực và thế giới tác động đến tỉnh, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới. Do vậy tại kỳ họp, ngoài nội dung đã đề cập trong báo cáo và các tờ trình, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận đề ra các chỉ tiêu để phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính đột phá, nhất là các chỉ tiêu trọng tâm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chương trình của kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, tập trung làm việc trong 3 ngày. Đề nghị các đại biểu khi trình bày các báo cáo, tờ trình cần ngắn gọn, rõ ràng; các vấn đề thảo luận, chất vấn cần nêu thẳng vào nội dung trọng tâm, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề ra những giải pháp cụ thể, tích cực để chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 một cách toàn diện và cao nhất.

Với khối lượng công việc rất lớn và tính chất quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho cử tri tỉnh nhà phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI. Xin trân trọng cảm ơn./.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG