The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn văn phát biểu Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19
03/10/2019 - Lượt xem: 2978
Sáng 01/10, tại Trụ sở Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng). Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu trên.

Thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị,

Thực hiện Chương trình công tác, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 để thảo luận về các nội dung sau:

(1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019.

(2) Quán triệt các văn bản của Trung ương:

- Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

- Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

(3) Cho ý kiến về chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(4) Dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Đồng thời, thông qua nội dung các báo cáo:

(1) Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 18 đến Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

(2) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án thông qua các Hội nghị xúc tiến đầu tư và các dự án Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thưa các đồng chí,

Tôi xin nhấn mạnh, gợi ý thêm một số vấn đề để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, xem xét, quyết định.

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019

Đề nghị các đồng chí căn cứ từ tình hình thực tiễn của tỉnh, ngành, đơn vị, địa phương phân tích kỹ tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được; nêu rõ những vấn đề mới nảy sinh, những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục, nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 9 tháng đầu năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra; từ đó đề xuất các giải pháp để tập trung chỉ đạo quyết liệt trong 3 tháng cuối năm.

2. Đối với nội dung chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến chủ đề, phương châm và Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là nội dung rất quan trọng đối với công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề nghị các đồng chí nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân tích, thảo luận, tham gia ý kiến.

3. Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 24-CTr/TU về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đây cũng là 01 trong 04 chương trình trọng tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Qua quá trình triển khai thực hiện Chương trình, trên cơ sở thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đề nghị các đồng chí nêu những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, cho ý kiến về những nội dung, giải pháp, đề xuất, kiến nghị với Trung ương đã nêu trong dự thảo Báo cáo.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần này thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian của Hội nghị diễn ra 02 ngày, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích, bám sát gợi ý, thảo luận dân chủ, cởi mở, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản để Hội nghị đạt kết quả.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Xin cảm ơn.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG