02/12/2014 - Lượt xem: 2486
Sáng 02/12, tại Hội trường 02/9, TP.Pleiku đã diễn ra Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng). Đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XIV,

Thưa Hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) để thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2015. Xem xét, cho ý kiến về tiêu đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời thảo luận, biểu quyết về Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, Chương trình làm việc năm 2015 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các đồng chí Tỉnh uỷ viên về dự Hội nghị; chúc các đồng chí sức khoẻ, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Năm 2014, chúng ta triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước có phục hồi nhưng chậm, chưa vững chắc; tác động của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam... ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự tích cực điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã đạt được mục tiêu tổng quát, có 09/12 chỉ tiêu cơ bản, quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra, là năm thứ ba liên tiếp chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu đạt khá cao (riêng năm 2014 vượt 190%), tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tốt, thu ngân sách vượt kế hoạch, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, không để phát sinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm; văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông đạt được một số kết quả. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ PT14 được Quân khu đánh giá đạt loại tốt. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin, ảnh Đăng Vũ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi  chưa chặt chẽ, công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường ở một số địa phương thực hiện chưa tốt. Tình trạng nợ đọng thuế, nợ ngân sách còn kéo dài; giá cả một số mặt hàng nông sản thất thường, trong đó giá cao su giảm liên tục, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người trồng cao su; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm. Lĩnh vực văn hoá xã hội vẫn còn nhiều bất cập, chất lượng giáo dục chưa đồng đều, nhất là vùng sâu, vùng xa; công tác khám, chữa bệnh ở một số cơ sở y tế công lập còn hạn chế... An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, định hướng dư luận trong điều kiện đặc thù như tỉnh ta. Một bộ phận cán bộ, nhất là người đứng đầu thiếu tu dưỡng rèn luyện về đạo đức lối sống, về tinh thần phục vụ nhân dân, quan liêu, uy tín giảm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân nhưng chậm phát hiện, xử lý kịp thời.

Thưa các đồng chí,

Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm cuối cùng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2010-2015) và là năm chúng ta phải phấn đấu vượt bậc nhằm đạt được một số chỉ tiêu quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thức XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng phục hồi chậm và thiếu ổn định; tái cơ cấu kinh tế trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn... Những yếu tố trên tác động rất lớn đến tình hình chung của tỉnh do vậy để xác định các chỉ tiêu, nhiệm năm 2015 đã được cân nhắc, tính toán cho phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh song cũng phải đảm bảo được mục tiêu cơ bản là giữ vững ổn định tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chuyển dịch kinh tế đúng hướng, tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển, và hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tăng cường giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Để việc biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 có tính khả thi cao, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành dành thời gian thích đáng thảo luận, phân tích kỹ đặc điểm nổi bật, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém đang tồn tại, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của năm 2014. Phân tích, dự báo các yếu tố khách quan, chủ quan về những khó khăn, thuận lợi, thời cơ trong năm tới để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cần thực hiện trong năm 2015, nhất là những chỉ tiêu cơ bản, quan trọng có tính định hướng để làm cơ sở cho Hội đồng nhân dân tỉnh bàn và quyết định trong kỳ họp tới. Vì đó sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá, kiểm điểm cả  nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ trong năm 2014 tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập, nhất là có tình trạng làm lướt, kết luận một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chung chung, xử lý kỷ luật đối với cán bộ vi phạm chưa nghiêm... Để làm rõ hơn những nội dung đã đề cập trong Dự thảo Báo cáo, tôi đề nghị các đồng chí thảo luận, chỉ ra những tồn tại, nhất là những tồn tại chưa nêu hoặc nêu chưa đầy đủ, nguyên nhân hạn chế, yếu kém, đồng thời đề xuất giải pháp để bổ sung phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, nhằm góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có hiệu quả tốt hơn.

Về Dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh

Xuất phát từ tầm quan trọng và yêu cầu bức thiết trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động nhằm thống nhất về quan điểm, nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác này. Qua 3 năm thực hiện Chương trình, đến nay chúng ta đã thu được một số kết quả nhất định; công tác quản lý bảo vệ rừng có chuyển biến; việc quản lý tài nguyên khoáng sản đi vào nền nếp, đúng quy định. Công tác bảo vệ môi trường được các cấp các ngành quan tâm hơn, các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường được chú trọng…Tuy nhiên, so với yêu cầu vẫn còn tồn tại hạn chế, bất cập, nhất là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu một số địa phương đơn vị chưa cao, diện tích rừng tiếp tục bị thu hẹp, nguồn lâm sản suy giảm; công tác quy hoạch, đánh giá tài nguyên khoáng sản còn chậm; công tác khắc phục ô nhiễm môi trường một số nơi chưa thực hiện tốt; xử lý rác thải còn nhiều bất cập…Về nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong báo cáo đã nêu, tuy nhiên chúng ta cần tập trung làm rõ, việc đánh giá như thế đã sát chưa, đâu là nguyên nhân thuộc về cơ chế, chính sách, đâu là nguyên nhân chủ quan, do nhận thức, do khâu tổ chức thực hiện, ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm… Trên cơ sở đó đề xuất, bổ sung giải pháp có tính khả thi để tiếp tục thực hiện công tác này có hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Về Tờ trình của Tiểu ban Nội dung Đại hội XV: Về tiêu đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị trình Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận và cho ý kiến bước đầu về tiêu đề, phương châm của Đại hội và Đề cương chi tiết của Báo cáo Chính trị. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các phương án do Tiểu ban Nội dung đề xuất đồng thời xem xét cho ý kiến về bố cục, nội dung Đề cương Báo cáo để Tiểu Ban Nội dung triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Thưa các đồng chí

Những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này là những vấn đề quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt của tỉnh trong thời gian đến, với thời gian hội nghị một ngày rưỡi, do đó tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ và trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế, tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, thiết thực, quan trọng nhất là phải đề xuất những giải pháp có tính khả thi để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của Đảng bộ chúng ta.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc Hội nghị thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí.

______

* Tiêu đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG