19/04/2016 - Lượt xem: 3104
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku” (19-4-1946 - 19-4-2016), P.V Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông HỒ VĂN ĐIỀM-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xoay quanh vấn đề thực hiện lời dạy của Bác Hồ về đại đoàn kết các dân tộc.

* P.V: Xin ông cho biết về ý nghĩa đại đoàn kết trong thư Bác Hồ gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku” năm 1946?

- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Cách đây tròn 70 năm, trong bối cảnh đất nước ta đang bị đe dọa trước âm mưu xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp, ngày 19-4-1946 đã diễn ra sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, đó là Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Pleiku. Tại đại hội, các đại biểu vinh dự đón nhận bức thư của Bác do đồng chí Tố Hữu-Phái viên Trung ương-lúc ấy là Phó Bí thư Xứ ủy Trung bộ và đồng chí Bùi San-phái viên Xứ ủy mang đến. Các đại biểu vô cùng xúc động, lắng nghe từng lời căn dặn, thăm hỏi ân cần của Bác Hồ.


Thư của Bác chỉ vỏn vẹn 275 chữ nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của Bác, tình yêu thương, sự quan tâm của Người đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam và Tây Nguyên. Tư tưởng bao trùm trong nội dung thư Bác Hồ gửi đại hội chính là tinh thần đoàn kết các dân tộc trong cả nước. Bác đã nhấn mạnh quan điểm “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Thư của Bác nêu cao tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc và căn dặn đồng bào ta phải đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh, đập tan những âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền và giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc.

* P.V: Ông có thể điểm lại một số thành quả công tác của MTTQ tỉnh ta về thực hiện lời dạy trong thư Bác?

 

Trao tặng thư và ảnh Bác Hồ ở các xã và làng đồng bào dân tộc thiểu số.     Ảnh: T.N
Trao tặng thư và ảnh Bác Hồ ở các xã và làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Khắc sâu lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào dân tộc thiểu số miền Nam nói chung, Tây Nguyên và Gia Lai nói riêng đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, cùng nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp thắng lợi và tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai, góp phần cùng nhân dân miền Nam và cả nước giành thắng lợi to lớn trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975 lịch sử.  

Sau ngày đất nước thống nhất, tuy nhiệm vụ của từng thời kỳ có thay đổi, nhưng vị trí và vai trò của MTTQ các cấp không ngừng phát huy.  MTTQ đã vận động nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phát huy truyền thống tự lực tự cường, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, thi đua lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, cảnh giác và đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO và các loại tội phạm khác, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời kỳ đổi mới đến nay, MTTQ đã đoàn kết tập hợp đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống yêu nước, cùng nhau xây dựng kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng-an ninh tại địa phương. Tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, bám cơ sở và địa bàn dân cư để làm công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước-nổi bật trong thời gian qua là việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. MTTQ đã đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền giúp nhân dân hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, vận động toàn thể chức sắc, tu sĩ và tín đồ tôn giáo thực hiện sống “Tốt đời-Đẹp đạo” và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội... MTTQ còn tuyên truyền phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đấu tranh làm thất bại các âm mưu phá hoại của địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.         
                                                        
* P.V: Nhằm tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ về đại đoàn kết, MTTQ tỉnh ta sẽ tập trung những nhiệm vụ công tác trọng tâm nào, thưa ông?

 

Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số.     Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Thời gian tới, gắn với tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân học tập và làm theo thư của Bác Hồ, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở và khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tuyên truyền vận động nhân dân, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch về lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, đói nghèo... để chống phá khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường và củng cố mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận đoàn kết phát triển tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cùng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên, với HĐND-UBND và các cơ quan Nhà nước, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh giai đoạn 2015-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG