28/03/2020 - Lượt xem: 1610
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, qua đó, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng.

Các cấp, các ngành tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút cô-rô-na (nCoV-2019) được thực hiện quyết liệt; các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm và thực hiện tốt; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền, lực lượng vũ trang đã đi vào thực chất; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác dân vận vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác phối hợp trao đổi thông tin, báo cáo kết quả công tác dân vận, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo chưa kịp thời, thường xuyên. Công tác nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát. Việc phối hợp tham mưu giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân của một số cơ quan, ban, ngành, địa phương chưa tốt.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Ảnh: Nguyễn Đông

Về nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian đến, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; đồng thời, chuẩn bị nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn kiểm tra của Trung ương kiểm tra việc thực hiện hai văn bản trên.

Tham mưu tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở theo kế hoạch của Trung ương; Hội nghị sơ kết công tác xây dựng mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh. Xây dựng báo cáo sơ kết công tác dân vận toàn tỉnh 6 tháng đầu năm; báo cáo sơ kết công tác dân vận các đơn vị lực lượng vũ trang 6 tháng đầu năm; báo cáo sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, báo cáo thực hiện các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ngành chức năng, báo cáo phục vụ giao ban khối Đảng quý II/2020.

Theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban hân dân tỉnh; Công an, Quân sự, Biên phòng, Ban Dân tộc, Sở Y tế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai, Hội Nhà báo.

Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở nhất là các vấn đề nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền dân chủ của nhân dân; công tác dân tộc, công tác tôn giáo... Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 2824-CV/TU, ngày 04 tháng 11 năm 2019 chỉ đạo Triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG