26/09/2018 - Lượt xem: 2362
Ngày 24/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Mục đích lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục nâng cao năng lực tư duy lý luận, tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn địa phương, đơn vị đang đặt ra; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, thiết thực và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở địa phương, ngành, đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị.

Tải Kế hoạch 160-KH/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG